Bijeenkomsten AFWC

"Er is een Deltaplan nodig voor de woningmarkt!"

Maandag 15 oktober 2018 organiseerden we in Pakhuis de Zwijger een discussie over het thema:

'Meer en betere sociale huurwoningen. Wie gaat dat betalen?'

Er gingen diverse sprekers in op onze uitnodiging: de heer Rob Rötscheid, bestuursvoorzitter van het Waarborgfonds sociale woningbouw; Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt bij de TU Delft en drie leden van de Tweede Kamer: Daniël Koerhuis (VVD), Henk Nijboer (PvdA) en Eric Ronnes (CDA). Mieke van den Berg, bestuurder van woningstichting Eigen Haard vertegenwoordigde de Amsterdamse woningcorporaties. 

Het was een boeiend gesprek met ook veel inbreng van de 150 aanwezigen in de zaal. 

Het magazine Nul20 maakte een journalistiek verslag. U kunt het hele programma ook terugkijken via deze link. 


Cedeo erkenning voor bijeenkomsten AFWC

De AFWC is sinds de zomer 2018 een door CEDEO erkende organisatie. Een aantal van onze bijeenkomsten krijgt erkenning als een bedrijfsopleiding op maat. Wanneer dit het geval  is, zie je dit aan het logo van CEDEO dat wij op de uitnodiging zullen plaatsen. 

 

 


Serie over Huisvesting in Pakhuis de Zwijger

Meerdere keren per jaar organiseren de Amsterdamse woningcorporaties samen met Pakhuis de Zwijger avondbijeenkomsten over actuele onderwerpen van de Amsterdamse volkshuisvesting, in de serie over 'huisvesting'. 

Deze uitzendingen zijn ook terug te kijken via deze link > 

Agenda najaar 2018: 


Jaarbijeenkomst, 21 juni 2018

Op donderdagmiddag 21 juni presenteerden we onze jaarcijfers en organiseerden een inhoudelijk programma, dat aansloot bij thema's en doelen van het Festival We make the City. 

Het verslag staat hier > 

 

 


Verkiezingsdebat, maart 2018

De Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vormden aanleiding voor de AFWC om een verkiezingsdebat met lijsttrekkers van Amsterdamse politieke partijen te organiseren in Pakhuis de Zwijger.  De lijsttrekkers van D66, SP, VVD, PvdA, Groen Links, DENK en BIJ1 gingen in op onze uitnodiging.

Het verslag staat hier > 


International Social Housing Festival, juni 2017

In juni 2017 was de AFWC één van de intiatiefnemers van het eerste International Social Housing Festival. Een uitgebreid verslag van het complete festival staat hier > 

Op 19 juni vond de conferentie van de AFWC plaats, een van de onderdelen van het Festival. We spraken over sociale woningbouw in vijf Europese steden: Berlijn, Kopenhagen, Parijs, Wenen en Amsterdam.

Het verslag staat hier > 

 

 


De Ontmoeting, mei 2016

In mei 2016 organiseerden we een conferentie over vijf urgente thema's in de stad Amsterdam, onderwerpen waarbij de corporaties intensief samenwerken met partners in de stad. 

Het verslag staat hier > 


Deel deze pagina