Bijeenkomsten AFWC

Serie over Huisvesting in Pakhuis de Zwijger

Meerdere keren per jaar organiseren de Amsterdamse woningcorporaties samen met Pakhuis de Zwijger avondbijeenkomsten over actuele onderwerpen van de Amsterdamse volkshuisvesting, in de serie over 'huisvesting'. 

Deze uitzendingen zijn ook terug te kijken via deze link > 

Agenda najaar 2018: 

  • 13 september een gebiedsexcursie door Nieuw West
  • 24 september over o.a. de woningbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam (dit is een PakhuisNul20 avond onder auspiciën van de redactie van magazine Nul20) 
  • 16 oktober over passend wonen 
  • 27 november over de kwaliteit van sociale huurwoningen
  • 10 december over de rol van corporaties bij het stadmaken
  • 17 december over voorgestelde aanpassingen van het woonruimteverdeelsysteem 

Jaarbijeenkomst, 21 juni 2018

Op donderdagmiddag 21 juni presenteerden we onze jaarcijfers en organiseerden een inhoudelijk programma, dat aansloot bij thema's en doelen van het Festival We make the City. 

Het verslag staat hier > 

 

 


Verkiezingsdebat, maart 2018

De Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vormden aanleiding voor de AFWC om een verkiezingsdebat met lijsttrekkers van Amsterdamse politieke partijen te organiseren in Pakhuis de Zwijger.  De lijsttrekkers van D66, SP, VVD, PvdA, Groen Links, DENK en BIJ1 gingen in op onze uitnodiging.

Het verslag staat hier > 


International Social Housing Festival, juni 2017

In juni 2017 was de AFWC één van de intiatiefnemers van het eerste International Social Housing Festival. Een uitgebreid verslag van het complete festival staat hier > 

Op 19 juni vond de conferentie van de AFWC plaats, een van de onderdelen van het Festival. We spraken over sociale woningbouw in vijf Europese steden: Berlijn, Kopenhagen, Parijs, Wenen en Amsterdam.

Het verslag staat hier > 

 

 


De Ontmoeting, mei 2016

In mei 2016 organiseerden we een conferentie over vijf urgente thema's in de stad Amsterdam, onderwerpen waarbij de corporaties intensief samenwerken met partners in de stad. 

Het verslag staat hier > 


Deel deze pagina