Bijeenkomsten AFWC

Agenda bijeenkomsten over volkshuisvesting

Wij zijn met alle Amsterdamse woningcorporaties partner van Pakhuis de Zwijger en nieuwsplatform Nul20.

Hier staat de actuele agenda van alle bijeenkomsten in het kader van volkshuisvesting in Amsterdam en de regio.

Link naar de agenda>


AFWC Presentatie Jaarbericht 2019

Op 1 juli jl. organiseerde de AFWC haar jaarlijkse bijeenkomst waarin de prestaties van de Amsterdamse corporaties werden gepresenteerd.

Bekijk hier alle presentaties, een tekst- en fotoverslag >


Terugkijken naar bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger

 Terugkijken 2019:

  • Dinsdag 14 mei organiseerden we een dialoog met jongeren en statushouders die in diverse gemengde woonprojecten wonen, over het succes van deze projecten en de gevolgen voor de integratie van de statushouders. Kijk het hier terug >
  • Maandag 11 maart organiseerden we namens het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad een verkiezingsdebat met kandidaat-leden voor Provinciale Staten Noord-Holland. Het verslag in tekst en beeld is HIER te zien. 
  • Dinsdag 22 januari jl spraken we over de rol van woningcorporaties bij leefbaarheid in (nieuwe) wijken: (mede)regisseur of figurant? Terugkijken via deze link. 

Aan de slag met leefbaarheid in wijken

In november publiceerde de landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes een onderzoek door onderzoeksbureau RIGO naar leefbaarheid in wijken met veel woningen van woningcorporaties.

De onderzoekers concluderen dat in veel wijken mensen het moeilijk hebben. Er is een directe relatie tussen de toename van bewoners met persoonlijke problemen en een verslechtering van de leefbaarheid. In buurten die voor meer dan twee derde uit sociale huurwoningen bestaan, stromen veel mensen in met lage inkomens. Zij hebben ook vaak psychische problemen, fysieke gezondheidsproblemen of een licht verstandelijke beperking. Bewoners in deze buurten hebben ongeveer vier keer zo vaak psychische problemen als in wijken zonder sociale huurwoningen. Uit het onderzoek blijkt ook dat in genoemde buurten 15 procent meer overlast en 9 procent meer agressie voorkomt dan landelijk gemiddeld.

Klik op de afbeelding voor de link naar het onderzoek > 

De AFWC vroeg om een specificatie van de resultaten voor de Amsterdamse wijken. Daarover organiseerde de federatie op 6 december een symposium met collega's van de Amsterdamse corporaties. De presentaties van o.a. onderzoeksbureau RIGO en woningstichting Eigen Haard tijdens dit symposium zijn HIER in te zien. Ze vormden voeding voor een boeiende middag  over vragen als: zijn de onderzoeksresultaten landelijk hetzelfde voor Amsterdam? Hoe gaat het hier met de bewoners in diverse wijken waar veel corporatiewoningen staan? Wat doen wij al ter versterking van die wijken en waar/ hoe kan er een tandje bij? 


"Er is een Deltaplan nodig voor de woningmarkt!"

Maandag 15 oktober 2018 organiseerden we in Pakhuis de Zwijger een discussie over het thema:

'Meer en betere sociale huurwoningen. Wie gaat dat betalen?'

Er gingen diverse sprekers in op onze uitnodiging: de heer Rob Rötscheid, bestuursvoorzitter van het Waarborgfonds sociale woningbouw; Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt bij de TU Delft en drie leden van de Tweede Kamer: Daniël Koerhuis (VVD), Henk Nijboer (PvdA) en Eric Ronnes (CDA). Mieke van den Berg, bestuurder van woningstichting Eigen Haard vertegenwoordigde de Amsterdamse woningcorporaties. 

Het was een boeiend gesprek met ook veel inbreng van de 150 aanwezigen in de zaal. 

Het magazine Nul20 maakte een journalistiek verslag. U kunt het hele programma ook terugkijken via deze link. 


Cedeo erkenning voor bijeenkomsten AFWC

De AFWC is sinds de zomer 2018 een door CEDEO erkende organisatie. Een aantal van onze bijeenkomsten krijgt erkenning als een bedrijfsopleiding op maat. Wanneer dit het geval  is, zie je dit aan het logo van CEDEO dat wij op de uitnodiging zullen plaatsen. 

 

 


Jaarbijeenkomst, 21 juni 2018

Op donderdagmiddag 21 juni presenteerden we onze jaarcijfers en organiseerden een inhoudelijk programma, dat aansloot bij thema's en doelen van het Festival We make the City. 

Het verslag staat hier > 

 

 


Verkiezingsdebat, maart 2018

De Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vormden aanleiding voor de AFWC om een verkiezingsdebat met lijsttrekkers van Amsterdamse politieke partijen te organiseren in Pakhuis de Zwijger.  De lijsttrekkers van D66, SP, VVD, PvdA, Groen Links, DENK en BIJ1 gingen in op onze uitnodiging.

Het verslag staat hier > 


International Social Housing Festival, juni 2017

In juni 2017 was de AFWC één van de intiatiefnemers van het eerste International Social Housing Festival. Een uitgebreid verslag van het complete festival staat hier > 

Op 19 juni vond de conferentie van de AFWC plaats, een van de onderdelen van het Festival. We spraken over sociale woningbouw in vijf Europese steden: Berlijn, Kopenhagen, Parijs, Wenen en Amsterdam.

Het verslag staat hier > 

 

 


De Ontmoeting, mei 2016

In mei 2016 organiseerden we een conferentie over vijf urgente thema's in de stad Amsterdam, onderwerpen waarbij de corporaties intensief samenwerken met partners in de stad. 

Het verslag staat hier > 


Deel deze pagina