Dit doen wij voor de stad

#ditdoeikvoordestad

Met duizenden medewerkers zetten de Amsterdamse woningcorporaties zich elke dag weer in voor de stad.

Mooie voorbeelden hiervan zie je in de filmpjes en reportages op deze pagina.

Klik hier voor een filmpje met samenvatting van ons werk >


Woningcorporaties: náást de bewoners staan in de buurten

Honderden medewerkers van de Amsterdamse woningcorporaties zijn dagelijks in de Amsterdamse buurten aan het werk. Ze zijn de 'ogen en oren van de corporaties in de wijk', hebben veel contacten met huurders en lossen problemen op, klein en groot. Een aantal van hen vertelt hierover in dit filmpje.

"Je moet om kunnen gaan met alle emoties. Als het niet goed gaat met huurders, kijken we met partnerorganisaties of we oplossingen kunnen bieden. We staan náást de bewoners!"

Link naar een filmpje van Stadgenoot>


Woningen aardgasloos maken

Duizenden woningen in Amsterdam moeten aardgasloos worden. In de Gentiaanbuurt in Amsterdam Noord loopt Ymere daarmee voorop. In dit filmpje zie je wat er allemaal komt kijken bij het aansluiten van bestaande woningen op het warmtenetwerk van Amsterdam. Huurders koken nu op inductie en zijn niet meer geld kwijt aan energie, dan voorheen.

Link naar een filmpje>


Verhuizen van een grote woning naar een beter passende woning

Huurders waarvan de kinderen de deur uit zijn, kunnen van de regeling 'Van Groot naar Beter'gebruik maken om te verhuizen naar een kleinere beter passende woning.

Sandra uit de Pijp deed dit en is heel erg blij in haar nieuwe benedenwoning in Amsterdam Oost! Zo kon een gezin met kinderen in haar oude huis trekken, dubbel plezier!

Link naar een interview met Sandra >

Link naar informatie over de regeling Van Groot naar Beter >


Thuis in de wijk en in je wooncomplex

In juli 2019 kregen 200 jongeren de sleutel van hun nieuwe woning in het complex Lieven in Nieuw-West. Lieven bestaat uit verschillende woongebouwen en biedt in de eindfase woonruimte voor ongeveer 1200 woonstarters van 18 tot en met 27 jaar.

Woonstichting De Key wil dat de bewoners in Lieven met elkaar en met de buurt verbinding maken en vroeg Academie van de Stad om zogeheten community builders te werven. Zij hebben als opdracht activiteiten te organiseren voor de bewoners, daarmee de leefbaarheid te stimuleren en de bewoners in het complex onderling te verbinden en met andere buren in de straat en wijk. Zo wordt Lieven een plek waar de hele buurt kan samenkomen en er volop ruimte is voor verschillende activiteiten, die bijdragen aan goed samen wonen in complex en buurt.

Link naar een filmpje over de sleuteloverdracht van woningen in Lieven>


Huisvesting kwetsbare doelgroepen

De Amsterdamse woningcorporaties werken samen met de gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties aan de huisvesting van kwetsbare mensen in de stad. Vaak hebben mensen meerdere problemen tegelijk. Met financiën, wonen, werk, lichamelijke of geestelijke gezondheid en huiselijke relaties. Zolang het woonprobleem niet is opgelost, lukt het vaak niet om de andere problemen aan te pakken. Daarom zorgen we met elkaar voor huisvesting die past bij de persoon, en goede begeleiding bij het zelfstandig wonen in de wijk.

Per jaar huisvesten de Amsterdamse woningcorporaties 1800 mensen, die bijvoorbeeld:

  • een sociaal-medische urgentie hebben,
  • uitstromen uit een beschermd-wonen plek of maatschappelijke opvang,
  • slachtoffer waren van huiselijk geweld,
  • gezinnen in de crisisopvang,
  • statushouders,
  • uittredende sekswerkers, vaak slachtoffers van mensenhandel.

Hoe dat gaat, zie je in dit filmpje van AT5/BouwWoonLeef >

Meer over de samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente en zorgpartijen staat op www.amsterdam.nl/kwetsbaregroepen en lees op je deze pagina van onze site.


Samenwonen met statushouders

De Amsterdamse woningcorporaties hebben de afgelopen jaren verschillende gemengde wooncomplexen gerealiseerd, waar Nederlandse jongeren samen wonen met jonge statushouders. Soms renoveren de corporaties hiervoor bestaande woonblokken, soms bouwen ze nieuwe complexen.

In 2019 leverden de corporaties De Key en Eigen Haard samen het Startblok Elzenhagen op in Amsterdam Noord. Nieuwbouw op het terrein van een voormalig sportpark. Met het Startblok willen de woningcorporaties een goede start bieden aan 540 jonge bewoners: zowel jongeren uit Nederland als jongeren die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Het Startblok biedt jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden een springplank in het ‘echte leven’ en helpt de bewoners die net in Nederland zijn aangekomen de weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.

Check de website van Startblok Elzenhagen en een filmpje van de sleuteloverdracht aan de nieuwe bewoners in juli 2019.

Deel deze pagina