Digitale atlas sociale woningbouw

De AFWC lanceerde in 2017 - ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum - de nieuwe interactieve digitale Atlas Sociale Woningbouw: een website waarop met enkele klikken het woningbezit inzichtelijk is van alle corporaties in de regio’s Amsterdam én Almere.

 

 

Woningbezit corporaties in hele regio in kaart

De website is te vinden via maps.amsterdam.nl/afwc en is vervaardigd door het Datalab en de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam met behulp van gegevens uit de databank van de AFWC en PWNR.

De site toont het volledige woningbezit van alle leden van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Aangezien de woningmarkt regionaal is, is ook het bezit van woningcorporaties in de rest van de regio Amsterdam meegenomen. Op de website is te zien waar de 300.000 corporatiewoningen in de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen. Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Waterland, Wormerland, Uithoorn en Zaanstad staan. Het bezit van de aangesloten corporaties buiten deze gemeenten staat niet op de kaart. 

Van alle regiokaarten en bouwjarenkaarten zijn ook PDF's gemaakt en deze kunnen on demand in print worden besteld bij Pied A Terre. Check deze pagina op onze site > 

Bouwperioden

Niet alleen is het corporatiebezit inzichtelijk per corporatie, maar ook is de woningbouw per bouwperiode inzichtelijk.

We onderscheiden acht bouwperioden die weliswaar niet even lang zijn, maar die veranderingen in bouwstijl of bijzondere gebeurtenissen markeren.

·         Vóór 1909:      De voorlopers van de woningcorporaties

·         1909 - 1918:   De eerste woningwetwoningen

·         1919 - 1945:   Ring ’20 – ’40

·         1946 - 1966:   Vroeg naoorlogse stadsuitbreidingen

·         1967 - 1975:   Hoogbouw

·         1976 - 1989:   Stadsvernieuwing en uitbreiding

·         1990 - 2007:   Differentiatie en menging in hoge dichtheid

·         2008 – 2016:  Transformatie, duurzaamheid en tijdelijkheid als kans

 

Toelichting bouwperioden

Het jaar 1909 markeert de oplevering van de eerste echte Woningwetwoning in Amsterdam.

In 1919 kwam na de Eerste Wereldoorlog de woningbouw weer goed op gang en kon de Ring ’20 – ’40 worden gebouwd met veel prachtige voorbeelden van Amsterdamse School Architectuur, zoals Het Schip en De Dageraad.

Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (1934) kon pas na de Tweede Wereldoorlog worden uitgevoerd. Daarom beschouwen we 1946 als start van de volgende periode waarin de Westelijke Tuinsteden werden gebouwd, gekenmerkt door licht, lucht en ruimte.

Het jaartal 1967 markeert de start van de hoogbouwperiode, waarbij grote flatgebouwen werden gebouwd, vooral in de Bijlmermeer en Amsterdam-Noord (Molenwijk en Het Breed), maar ook in Zaanstad (Poelenburg). In 1975 werden de laatste flats opgeleverd in de Bijlmer.

In 1976 vond met de oplevering van de eerste (middel-hoogbouw)woningen in Holendrecht een nieuwe omslag plaats. In bijvoorbeeld Almere en Purmerend bouwden de corporaties in de periode daarna ook veel eengezinswoningen. 

Het jaar 1990  markeert de overgang van honderd procent sociale huur naar meer differentiatie en gemengde wijken, ook in de stedelijke vernieuwing.  

De periode vanaf 2008 is zeer divers. Transformatie van kantoorgebouwen naar woningen wordt steeds belangrijker (zoals in Amsterdam het GAK-gebouw door Stadgenoot en het Elsevier-gebouw door Rochdale). Er is veel aandacht voor studentenhuisvesting. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol, zoals bij het project Stadstuin Overtoom van Eigen Haard. Een andere trend is de (deels tijdelijke) huisvesting van asielzoekers, soms in combinatie met jongeren, zoals bij Riekerhaven door De Key.

Losse kaarten als print te bestellen bij Pied A Terre

Er zijn nu ook PDF's van de kaarten gemaakt die via de site van kaartenwinkel Pied A Terre besteld kunnen worden. Dit zijn kaarten per Amsterdams stadsdeel en per deelregio buiten Amsterdam op schaal 1:10.000.

Link naar de Pied A Terre website 

Bron corporatiebezit: Databank, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties / Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), peildatum 1-1-2016, (alleen woningen) in Amsterdam waar mogelijk aangevuld met nieuwbouw in 2016.

Bron bouwperiode: BAG (panden met een onbekend bouwjaar worden niet ingekleurd).

Deel deze pagina