Digitale atlas sociale woningbouw

In juli 2019 is een nieuwe versie verschenen van de digitale atlas sociale woningbouw: met enkele klikken is inzichtelijk waar in de Metropoolregio Amsterdam de woningen staan die eigendom zijn van een van de woningcorporaties in deze regio.

 

 

Woningbezit corporaties in hele regio in kaart

De website is vervaardigd door het Datalab en de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam met behulp van gegevens uit de databank van de AFWC en PWNR.

De site toont het volledige woningbezit van alle woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam.

 

 

Bouwperioden

Niet alleen is het corporatiebezit inzichtelijk per corporatie, maar ook is de woningbouw per bouwperiode inzichtelijk.

We onderscheiden acht bouwperioden die weliswaar niet even lang zijn, maar die veranderingen in bouwstijl of bijzondere gebeurtenissen markeren.

·         Vóór 1909:      De voorlopers van de woningcorporaties

·         1909 - 1918:   De eerste woningwetwoningen

·         1919 - 1945:   Ring ’20 – ’40

·         1946 - 1966:   Vroeg naoorlogse stadsuitbreidingen

·         1967 - 1975:   Hoogbouw

·         1976 - 1989:   Stadsvernieuwing en uitbreiding

·         1990 - 2007:   Differentiatie en menging in hoge dichtheid

·         2008 – 2016:  Transformatie, duurzaamheid en tijdelijkheid als kans

 

Toelichting bouwperioden

Het jaar 1909 markeert de oplevering van de eerste echte Woningwetwoning in Amsterdam.

In 1919 kwam na de Eerste Wereldoorlog de woningbouw weer goed op gang en kon de Ring ’20 – ’40 worden gebouwd met veel prachtige voorbeelden van Amsterdamse School Architectuur, zoals Het Schip en De Dageraad.

Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (1934) kon pas na de Tweede Wereldoorlog worden uitgevoerd. Daarom beschouwen we 1946 als start van de volgende periode waarin de Westelijke Tuinsteden werden gebouwd, gekenmerkt door licht, lucht en ruimte.

Het jaartal 1967 markeert de start van de hoogbouwperiode, waarbij grote flatgebouwen werden gebouwd, vooral in de Bijlmermeer en Amsterdam-Noord (Molenwijk en Het Breed), maar ook in Zaanstad (Poelenburg). In 1975 werden de laatste flats opgeleverd in de Bijlmer.

In 1976 vond met de oplevering van de eerste (middel-hoogbouw)woningen in Holendrecht een nieuwe omslag plaats. In bijvoorbeeld Almere en Purmerend bouwden de corporaties in de periode daarna ook veel eengezinswoningen. 

Het jaar 1990  markeert de overgang van honderd procent sociale huur naar meer differentiatie en gemengde wijken, ook in de stedelijke vernieuwing.  

De periode vanaf 2008 is zeer divers. Transformatie van kantoorgebouwen naar woningen wordt steeds belangrijker (zoals in Amsterdam het GAK-gebouw door Stadgenoot en het Elsevier-gebouw door Rochdale). Er is veel aandacht voor studentenhuisvesting. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol, zoals bij het project Stadstuin Overtoom van Eigen Haard. Een andere trend is de (deels tijdelijke) huisvesting van asielzoekers, soms in combinatie met jongeren, zoals bij Riekerhaven door De Key.

Losse kaarten als print te bestellen bij Pied A Terre

Er zijn nu ook PDF's van de kaarten gemaakt die via de site van kaartenwinkel Pied A Terre besteld kunnen worden. Dit zijn kaarten per Amsterdams stadsdeel en per deelregio buiten Amsterdam op schaal 1:10.000.

Link naar de Pied A Terre website 

Bron corporatiebezit: Databank, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties / Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), peildatum 1-1-2016, (alleen woningen) in Amsterdam waar mogelijk aangevuld met nieuwbouw in 2016.

Bron bouwperiode: BAG (panden met een onbekend bouwjaar worden niet ingekleurd).

Deel deze pagina