Jaarbericht AFWC 2019

Meer mensen in een sociale huurwoning

De Amsterdamse corporaties zien een toenemende tweedeling in de hoofdstad. De groep mensen met een hoge opleiding en een goed inkomen groeit. Maar dat geldt ook voor de groep mensen die structureel een laag inkomen houdt. De woningcorporaties willen een belangrijke rol vervullen bij het toegankelijk houden van de stad voor deze groep, én voor starters op de woningmarkt én voor studenten.

In het Jaarbericht 2019 staan de belangrijkste actuele cijfers over de prestaties van de negen Amsterdamse woningcorporaties. Hoeveel woningen kwamen er vrij en hebben ze in 2018 opnieuw verhuurd en aan wie? Hoeveel woningen zijn gerenoveerd en verduurzaamd? Hoeveel woningen nieuw gebouwd? Deze gegevens en nog meer vind je in het Jaarbericht 2019.  

 Link naar de presentatie en discussie tijdens de jaarbijeenkomst op 1 juli 2019 >

 

 

Deel deze pagina