Jaarbijeenkomst 2018

Voor het eerst in jaren is de daling van het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam gestopt. De corporaties willen meer nieuwbouw realiseren, tot 3000 woningen per jaar. Ze willen dat van het totaal aantal woningen in Amsterdam 40% voor sociale huur blijft. Dat is een van de opvallende conclusies in het jaarbericht 2018, dat de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties op 21 juni presenteerde tijdens de Jaarbijeenkomst. Daarnaast stond de bijeenkomst in het teken van sociale cohesie in wooncomplexen en buurten.

“De tendens is gekeerd.” Laurens Ivens, wethouder Wonen, Bouwen en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam reageert met gepaste trots op de conclusies in het jaarbericht 2018 als hij het eerste exemplaar ontvangt uit handen van AFWC-directeur Egbert de Vries. Ivens doelt op de lichte groei van het aantal sociale huurwoningen in de stad, waarvan het aantal nu iets boven de 166.000 ligt.

Ivens: “Vier jaar geleden hebben we gezegd dat de afname van het aantal sociale huurwoningen in de stad moet stoppen. En dat in een tijd waarin het Rijk stuurde op een kleinere corporatiesector en de Verhuurderheffing een zware wissel trok op de middelen van de corporaties. Maar dankzij de corporaties is dat gelukt.”

Ivens looft de corporaties omdat zij vorig jaar in totaal drieduizend sociale huurwoningen hadden mogen liberaliseren en verkopen, maar die ruimte niet volledig hebben benut. “Ik heb veel sceptici horen zeggen dat de corporaties wel alles zullen verkopen wat binnen de afspraken kan, maar niets is minder waar. Zij hebben duizend in plaats van drieduizend woningen aan de sociale huursector onttrokken en méér nieuwe woningen toegevoegd dan afgesproken.” Ivens hoopt dan ook dat de Amsterdamse woningcorporaties in de komende jaren nog meer nieuwe woningen zullen bouwen. Overigens wat hem en het nieuwe College van B en W betreft, niet alleen voor mensen met de laagste inkomens. “Tweederde van de Amsterdammers redt het niet op de markt. Wij vinden dat Amsterdammers tot een jaarinkomen van 60.000 euro aanspraak moeten kunnen maken op een gereguleerde woning.”


Filmpje over community projecten van Amsterdamse woningcorporaties

We maakten voor de dialoog op de jaarbijeenkomst vooraf een filmpje met een impressie van diverse wooncommunities in wooncomplexen van de Amsterdamse corporaties. 

Klik op de foto voor het filmpje gemaakt door Ralph Mooijekind.


Verslag van de dialoog over wooncommunities

Joost Zonneveld maakte voor ons een verslag van de dialoog. 

Klik hier voor het verslag > 


Het Jaarbericht 2018

Jeroen van der Veer, senior onderzoeker van de AFWC, presenteerde de belangrijkste conclusies. Naast stabilisering van het aantal sociale huurwoningen van de corporaties,  stijgt het aantal nieuwe verhuringen voor het eerst in zes jaar tijd weer. Lag het aantal vrijkomende sociale huurwoningen in Amsterdam in de periode 2012-2016 jaarlijks op ongeveer 6.000, in 2017 werd de 7.000 genaderd, waardoor meer mensen dan in voorgaande jaren aan een woning geholpen zijn. Een opvallende stijging, ook omdat het aantal huisuitzettingen als gevolg van schulden wederom, en voor het tiende jaar op rij, naar een historisch dieptepunt daalde. 

Als het om bijzondere groepen gaat hebben de corporaties in 2017 minder statushouders onderdak hoeven verlenen, maar kon in vergelijking met 2016 het dubbele aantal mensen dat uitstroomde uit de maatschappelijke opvang, een sociale huurwoning geboden worden.   

Volgens Van der Veer lukt het de corporaties ook steeds beter om passend toe te wijzen naar inkomen en huishouden en daalde de gemiddelde huur die bewoners van sociale huurwoningen van corporaties betalen. De gemiddelde kale maandhuur van een zelfstandige sociale huurwoning is 507 euro per maand. Daarbij hebben de corporaties in 2017 ook nog geïnvesteerd in verduurzaming van 10.000 woningen die in totaal 25.000 labelstappen gemaakt hebben. Hierdoor verbeterde de energetische kwaliteit en het comfort van deze woningen.

Klik hier voor het complete Jaarbericht 2018 met alle achterliggende tabellen >


Onze Jaarbijeenkomst 2018 in beeld (fotograaf Nico Boink)

Deel deze pagina