Jaarbijeenkomst 2018

Donderdagmiddag 21 juni 2018, 15.00-17.00 uur

Elk jaar presenteert de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties een reeks aan actuele cijfers over de activiteiten van de woningcorporaties in de hoofdstad. Die presenteren we dit jaar op donderdagmiddag 21 juni. 

Onze bijeenkomst vindt niet toevallig plaats in de week van het Festival Wemakethe.city. Een festival dat stedelijke vraagstukken centraal stelt. In wat voor stad willen we leven en hoe maken we de stad samen beter? 

Wij kiezen er voor om aandacht te besteden aan het feit dat de Amsterdamse woningcorporaties het voor heel veel verschillende mensen mogelijk maken om te wonen in deze stad. Mensen met heel uiteenlopende achtergronden, leeftijden, opleidingsniveaus, behoeften, wensen enzovoort....  een grote diversiteit!

De woningcorporaties willen graag bevorderen dat mensen goed samenleven en ook zorg dragen voor elkaar, het wooncomplex en voor de eigen buurt. Sommige mensen hebben een bijzondere behoefte aan contact en steun van hun buren. Dat geldt zeker voor de 30% nieuwe bewoners, die deel uitmaken van doelgroepen die voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning conform het stedelijk programma Huisvesting kwetsbare groepen. Dat zijn bijvoorbeeld voormalig daklozen, voormalige bewoners van beschermd wonen-projecten en mensen met een verblijfsvergunning.

Het helpen met ‘goed landen‘ van deze mensen in de woning en wijk is één van de actuele aandachtspunten van de woningcorporaties.

Hoewel de mogelijkheden van woningcorporaties om te investeren in ontmoeting en sociale contacten in de wijken, behoorlijk beperkt zijn sinds de invoering van de nieuwe WoningWet in 2015, lukt het nog steeds om actieve bewonersinitiatieven te stimuleren en te laten bloeien.

Tijdens onze jaarbijeenkomst willen we mooie voorbeelden daarvan laten zien en in dialoog gaan met de initiatiefnemers, niet alleen over de successen maar ook over de valkuilen. Mensen maken weliswaar de stad, maar het gaat niet vanzelf! 

De uitnodiging met het programma >

Locatie: De School Amsterdam

Als locatie kiezen we dit jaar voor de aula van de voormalige LTS in Bos en Lommer, De School Amsterdam. Tot 2014 zat er nog een VMBO school in dit pand, dat in 1967 werd gebouwd als Christelijke Lagere Technische School. Nu is het een multifunctioneel gebouw. 

Adres: Dr. Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam 

De route 

Aanmelden

De aanmeldingen staan  open.

 

 

Het Jaarbericht van vorig jaar, 2017

Klik op de afbeelding 

Deel deze pagina