Loden leidingen

Loden leidingen en de aanpak door de Amsterdamse woningcorporaties

Veel bewoners maken zich zorgen over (mogelijke) looddeeltjes in drinkwater. Alle Amsterdamse corporaties delen deze zorgen. Samen sporen we deze leidingen op en werken we aan een snelle oplossing. Een ander doel is om bewoners zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over de situatie in hun woning.

Waar zit nog lood?

Restanten van loden waterleidingen komen in heel Nederland voor. Sinds de jaren ‘80 hebben de woningcorporaties de meeste loden waterleidingen uit hun woningen verwijderd. Er kunnen echter nog restanten van loden waterleidingen voorkomen, het gaat dan vooral om leidingen de je niet ziet en nog verstopt zitten in muren, funderingen en onder vloeren.

Als het kan, verwijderen corporaties restanten van loden waterleidingen direct.

Amsterdamse woningcorporaties onderzoeken hun woningen gebouwd voor 1960. De corporaties doen archiefonderzoek, visuele inspecties en laten, indien nodig, watertests uitvoeren door geaccrediteerde bedrijven. Als er restanten van loden waterleidingen worden aangetroffen, worden bewoners daarover zo snel mogelijk en als eerste geïnformeerd. Waar het kan, verwijderen ze de restanten van loden waterleidingen direct. Elk woongebouw is uniek en vraagt een eigen aanpak.

Kennisnetwerk in Amsterdam

In Amsterdam doen de gemeente Amsterdam, Waternet, de woningcorporaties en de GGD er alles aan om restanten van loden leidingen zo snel mogelijk te vervangen en bewoners zo goed mogelijk te informeren. We vormen een lerend netwerk in Amsterdam, waarin we ervaring opbouwen en uitwisselen. Op deze manier worden we steeds effectiever in het verwijderen van de restanten van loden leidingen.

Waarom is er nu aandacht voor loden waterleidingen?

Door recente publicaties van het RIVM en de Gezondheidsraad in november 2019, is er meer aandacht gekomen voor de gezondheid en lood in drinkwater. De Gezondheidsraad waarschuwt vooral risicogroepen, zoals zuigelingen en jonge kinderen. De ontdekking van hoge concentraties lood in drinkwater van woningen in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord heeft de kwestie in Amsterdam hoog op de agenda gezet.

Ik heb zorgen over mijn gezondheid, waar kan ik terecht?

Wie vragen heeft over de gezondheid door looddeeltjes in het kraanwater, kan contact opnemen met de GGD. De GGD geeft advies dat is afgestemd op elke specifieke situatie. Daarvoor is de GGD telefonisch bereikbaar op 020 555 5911 of op www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen.

U kunt ook kijken op www.amsterdam.nl/lodenleidingen.

Een vragen- en antwoordenoverzicht voor huurders van corporatiewoningen staat hier >

Dit overzicht wordt waar nodig steeds geactualiseerd.

Informatie voor huurders op de websites van hun woningcorporatie

 

 

Deel deze pagina