Welkom

Actueel nieuws

Laatste nieuws

Loden waterleidingen

De gemeente Amsterdam, de corporaties, de GGD en Waternet sporen (restanten) van loden leidingen op in woningen, scholen en andere gebouwen. Ze willen bewoners en gebruikers zo snel mogelijk duidelijkheid geven en werken samen aan snelle oplossingen.

Meer lezen >

Corporatiewoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam digitaal in beeld

Vernieuwing Slotermeer (Amsterdam Nieuw-West)

In stadsdeel Nieuw-West, met name Slotermeer, vindt een grootschalige vernieuwingsoperatie plaats. De reportage die de journalisten van Nul20 maakten, geeft goed weer welke activiteiten de Amsterdamse woningcorporaties ondernemen om bewoners te betrekken bij een zorgvuldige brede vernieuwingsaanpak, met aandacht voor 'de stenen en de mensen.'

Download de reportage >

#Ditdoeikvoordestad

In dit korte filmpje vertellen medewerkers van onze woningcorporaties hoe zij zich elke dag weer voor de stad inzetten.

Natuurlijk doen we nog veel meer, kijk op deze pagina >

Bijeenkomsten AFWC

De Amsterdamse corporaties en de AFWC zijn partner van debatcentrum Pakhuis de Zwijger. We stimuleren en nemen regelmatig actief deel aan bijeenkomsten over huisvesting. Ook bevorderen wij de informatie en opinievorming via een partnerschap met het nieuwsplatform Nul20.

Klik hier voor de agenda> 

Samenwerkingsafspraken 2020 tot en met 2023

In december kwamen alle Amsterdamse woning-corporaties met de huurdersvertegenwoordigers en de wethouder Wonen een flinke lijst van nieuwe afspraken overeen voor de komende jaren.

Meer lezen >

 

 

Jaarbericht AFWC 2019: Meer mensen in een sociale huurwoning

Op 1 juli 2019 verscheen het nieuwste Jaarbericht van de AFWC met de meest actuele gegevens over de prestaties van de Amsterdamse woningcorporaties.

Klik hier om het in te zien >

Klik hier voor informatie over de jaarbijeenkomst 1 juli jl. >

Jaarbericht 2019 Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

Het nieuwe Jaarbericht 2019 van het platform woningcorporaties in de noordvleugel van de Randstad is uit. Klik hier voor de digitale versie >