Publicatie in EU@Amsterdam

Publicatie EU@Amsterdam

Publicatie EU@Amsterdam

Deze maand verscheen de uitgave EU@Amsterdam onder redactie van V. Mamadouh en A. van Wageningen met essays over de Europese stad. De bundel verschijnt in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie en beoogt een bijdrage te leveren aan het debat over de toekomst van Europese steden.

Onderzoeker Jeroen van der Veer van de AFWC en oud-voorzitter Dick Schuiling pleiten in een essay (geschreven op persoonlijke titel) voor behoud van de omvang van de sociale woningvoorraad in Amsterdam en blijvende inzet van corporaties voor leefbaarheid en gemengde wijken. Ook pleiten beiden voor afschaffen van de verhuurderheffing aan het Rijk, zodat de corporaties meer huurinkomsten kunnen besteden aan onderhoud en verduurzaming van de woningen. Hieronder de uitgebreide versie van hun essay. 

In Nederland is op nationaal niveau een beleid ingezet dat streeft naar de krimp van de sociale huursector. In hun essay benadrukken de auteurs dat woningcorporaties en een sociale huursector met een substantiële omvang cruciaal zijn bij de ontwikkeling van Amsterdam als duurzame stad. Buitenlandse specialisten komen naar Amsterdam omdat ze de sociale woningbouw in Nederland als voorbeeld zien. Het is paradoxaal dat het beleid een hele andere kant uitgaat, waarbij het bewust kleiner maken van de sociale huursector tot doel is verheven. 

De omvang van de corporatiesector,  de spreiding daarvan over de stad en de menging van inkomenscategorieën hebben volgens Van der Veer en Schuiling voorkomen dat grote concentraties van armoede en achterstandswijken zijn ontstaan, zoals in de VS waar de sociale huursector veel kleiner is. Reden voor Susan Fainstein om Amsterdam in 2010 als “just city” (rechtvaardige stad) te typeren.

Ook de brede taakopvatting van corporaties  in combinatie met ontwikkeling van gemengde wijken heeft de ontwikkeling van Amsterdam de afgelopen periode gunstig beïnvloed volgens de schrijvers. Dit bewijzen de cijfers over stijging van de tevredenheid van bewoners in de Amsterdamse wijken, de investeringen in  duurzaamheid en energiebesparing, renovatie en transformaties van gebouwen zoals het GAK en Elsevier gebouw naar woningen.

Vanaf 25 januari 2016 organiseert Pakhuis De Zwijger een aantal avonden rond de EU thema’s https://dezwijger.nl/programma/de-stad-barmhartig-en-onverdraagzaam

 

 

Downloads

Deel deze pagina