Visie documenten

Visie Amsterdamse corporaties

Met het oog op Amsterdam

De Amsterdamse corporaties hebben in 2014 een gezamenlijke visie opgesteld over hun bijdrage aan wonen in een vitale, aantrekkelijke en toegankelijke stad. Kernthema's zijn betaalbaarheid, toegankelijkheid, aantrekkelijke en gemengde wijken, focus op bestaande woningen en een sobere en doelmatige aanpak. De corporaties willen daarbij nadrukkelijk samen met anderen in de stad optrekken: de bewoners zelf, de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en marktpartijen. Het motto: samen maken we de stad. De visie is dan ook bedoeld als uitnodiging voor verder gesprek.

Downloads

Woonagenda: investeren in een vitale stad

Amsterdamse corporaties investeren in een vitale stad

De Amsterdamse corporaties dragen graag bij aan het woonbeleid in Amsterdam en omgeving. In deze publicatie staan de belangrijkste standpunten en idee├źn voor de Amsterdamse woonagenda voor 2010-2014.

Downloads

Jubileumuitgave AFWC 90 jaar

In eenheid zit kracht. Negentig jaar federatie

In 2007 bestond de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties negentig jaar. De toenmalige Federatie van Amsterdamsche Woningbouwvereenigingen verenigde sinds 3 maart 1917 zestien woningbouwverenigingen in Amsterdam. In deze uitgave staan we daarom uitgebreid stil bij de geschiedenis van de federatie en de Amsterdamse corporaties.

Downloads

Deel deze pagina