Periodieke woononderzoeken

Wonen in Amsterdam

Het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse woonbeleid. Onderzocht wordt o.a.: hoe waarderen inwoners hun woning en woonomgeving, hoe ontwikkelt de woningvoorraad zich naar prijsniveau, hoeveel hebben bewoners te besteden en wat zijn hun woon- en verhuiswensen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Amsterdamse stadsdelen door de Dienst Onderzoek en Statistiek. Aan de enquĂȘte doen gemiddeld ruim 18.000 Amsterdammers mee. 

In de factsheet 'Leefbaarheid' leest u over de waardering van de inwoners van Amsterdam van hun woonomgeving. De tweede factsheet gaat over de actuele Woningmarkt in Amsterdam. Hieronder het recente onderzoek naar de Woningmarkt en de Leefbaarheid in de ogen van inwoners Amsterdam (WIA 2019) en ook nog de factsheets over 2017 en over 2015.

Factsheet leefbaarheid 2019

Factsheet woningmarkt 2019 

Factsheet leefbaarheid 2017

Factsheet woningmarkt 2017

Factsheet leefbaarheid 2015

Factsheet woningmarkt 2015


Wonen in de Metropoolregio Amsterdam MRA

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn in de afgelopen twee jaar verder afgenomen. Dit is een probleem vooral voor starters en (jonge) gezinnen. Velen van hen trekken de stad en de regio uit.

Terwijl in de afgelopen jaren wel zo'n 30.000 nieuwe woningen zijn gebouwd, nam het percentage sociale huurwoningen af en nam het aandeel van huishoudens met een laag inkomen toe. Ook zijn er naar verhouding minder middeldure koopwoningen dan twee jaar geleden. Het aanbod van dure huur- en koopwoningen is juist groter geworden. Vooral de particuliere vrije sectorhuur is gegroeid.

De gezamenlijke woningcorporaties wijzen op het belang van mogelijkheden om snel meer sociale huurwoningen bij te kunnen bouwen. De afspraak is dat de corporaties 5.000 nieuwe woningen kunnen bijbouwen. Maar ze zijn sterk afhankelijk van het beschikbaar stellen van nieuwe bouwlocaties door gemeenten en van meer investeringsruimte, waarbij de rijksoverheid aan zet is.

Het onderzoek is in 2019 voor de tweede keer in de gehele MRA gehouden. Ruim 48.000 inwoners van de gemeenten in de MRA vulden een enquete in over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

In voorgaande jaren werd dit regionaal onderzoek gedaan in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam.

 

Link naar het Woon-onderzoek MRA 2019>

Link naar het Woon-onderzoek MRA 2017>

Link naar het Woon-onderzoek stadsregio Amsterdam 2015>

Deel deze pagina