Periodieke woononderzoeken

Wonen in Amsterdam

Het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse woonbeleid. Onderzocht wordt o.a.: hoe waarderen inwoners hun woning en woonomgeving, hoe ontwikkelt de woningvoorraad zich naar prijsniveau, hoeveel hebben bewoners te besteden en wat zijn hun woon- en verhuiswensen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Amsterdamse stadsdelen door de Dienst Onderzoek en Statistiek. Aan de enquête doen gemiddeld ruim 18.000 Amsterdammers mee. 

In de factsheet 'Leefbaarheid' leest u over de waardering van de inwoners van Amsterdam van hun woonomgeving. De tweede factsheet gaat over de actuele Woningmarkt in Amsterdam. Hieronder zijn zowel de factsheets over 2017 als over 2015 te downloaden. 

Factsheet leefbaarheid 2017

Factsheet woningmarkt 2017

Factsheet leefbaarheid 2015

Factsheet woningmarkt 2015


Wonen in de Metropoolregio Amsterdam MRA

Nu de economische welvaart aanhoudt, willen veel mensen verhuizen en ook de groei van de bevolking zet door. De toegankelijkheid van de woningmarkt in de MRA staat daarmee fors onder druk.

Dit blijkt uit het eerste regiobrede onderzoek over Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA), dit verscheen in april 2018. Ruim 50.000 inwoners van alle gemeenten in de MRA vulden hiervoor in 2017 een enquête in met vragen over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

In voorgaande jaren werd dit regionaal onderzoek gedaan in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam. Het laatste dateerde uit 2015. 

Link naar het Woon-onderzoek MRA 2017>

Link naar het Woon-onderzoek stadsregio Amsterdam 2015>

Deel deze pagina