Team bureau AFWC

Het bureau van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) werkt als facilitair bureau voor de aangesloten leden. Het team bestaat uit dertien medewerkers en een directeur. De belangrijkste taken zijn belangenbehartiging, onderzoek, samenwerking en communicatie.

Het federatiebureau is daarnaast actief voor het regionale platform PWNR, het samenwerkingsverband van corporaties in de stadsregio Amsterdam.

Ook de secretaris van de De Vernieuwde Stad, het landelijk verband van grote, grootstedelijke corporaties, maakt deel uit van het team.

Daniel Bende

Data-analist en databeheerder 

(020) 346 03 66 

bendeafwcnl 

Khalid Boutachekourt

voorzitter Algemeen Bestuur AFWC
Bereikbaar via (020) 346 03 60

Patricia Bouza Carrodeguas

secretaresse
(020) 346 03 60
bouzaafwcnl

Vacature

beleidsadviseur wonen en zorg, overlast, brand- en inbraakpreventie, technisch beheer, jongeren en studentenhuisvesting

Josée Driessen

beleidsadviseur Waterland en PWNR, woonlastenakkoord, woonruimteverdeling

(020) 346 0359 /06 5512 0228
driessenswzwnl

Cathelijn Groot

beleidsadviseur
beleidsterreinen: wonen en zorg, programma huisvesting kwetsbare groepen, ontwikkelbuurten, leefbaarheid, herhuisvesting
(020) 346 03 68
grootafwcnl

Cindy Haye

secretaresse
(020) 346 03 60
hayeafwcnl

Invulling volgt per 1 juli 2018

strategisch adviseur duurzaamheid

Do Kusters

Coördinator Loopbaan Oriëntatie Amsterdamse Woningcorporaties (alleen toegankelijk voor medewerkers corporaties)
06 2445 4981
locafwcnl

Berthilde Lammertink

communicatieadviseur en organisator van bijeenkomsten AFWC
(020) 346 0358 / 06 22 6143 88
lammertinkafwcnl

Radboud Sutorius

beleidsadviseur
beleidsterreinen: woningbouwproductie, financieel-economische zaken en verkoop
(020) 346 03 62 / 06 1588 5100
sutoriusafwcnl

Jeroen van der Veer

beleidsadviseur
beleidsterreinen: onderzoek en informatie, regionale woningmarkt
(020) 346 03 69
vdveerafwcnl

Anneke Verboom

beleidsadviseur schuldenproblematiek (Vroeg Eropaf, Project Geregelde betaling), woonfraude, woonruimteverdeling, wooncoaches, statushouders

(020) 346 0363/ 06 1494 4142

verboomafwcnl

Yves Vermeulen

secretaris De Vernieuwde Stad
(020) 346 03 60 / 06 5581 2438 
devernieuwdestadafwcnl

Egbert de Vries

directeur
(020) 346 03 60
dvriesafwcnl

Janita Zandijk

beleidsadviseur
beleidsterreinen: opdrachtgeverschap WoningNet, woonruimtebemiddeling
(020) 346 03 55
zandijkafwcnl

Deel deze pagina