Team bureau AFWC

Het bureau van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) werkt als facilitair bureau voor de aangesloten leden. Het team bestaat uit dertien medewerkers en een directeur. De belangrijkste taken zijn belangenbehartiging, onderzoek, samenwerking en communicatie.

Het federatiebureau is daarnaast actief voor het regionale platform PWNR, het samenwerkingsverband van corporaties in de stadsregio Amsterdam.

Ook de secretaris van de De Vernieuwde Stad, het landelijk verband van grote, grootstedelijke corporaties, maakt deel uit van het team.

Khalid Boutachekourt

voorzitter Algemeen Bestuur AFWC
Bereikbaar via (020) 346 03 60

Patricia Bouza Carrodeguas

secretaresse
(020) 346 03 64
bouzaafwcnl

Josée Driessen

beleidsadviseur Waterland en PWNR
(020) 346 03 59
driessenswzwnl

Cathelijn Groot

beleidsadviseur
beleidsterrein: leefbaarheid, herhuisvesting, technisch beheer, onderzoek
(020) 346 03 68
grootafwcnl

Cindy Haye

secretaresse
(020) 346 03 60
hayeafwcnl

Wybo Jurgens

strategisch adviseur duurzaamheid
06 1501 7655
jurgensafwcnl

Do Kusters

Coördinator Loopbaan Oriëntatie Amsterdamse Woningcorporaties (alleen toegankelijk voor medewerkers corporaties)
06 2445 4981
locafwcnl

Berthilde Lammertink

communicatieadviseur
(020) 346 0358 / 06 22 6143 88
lammertinkafwcnl

Niels Raat

beleidsadviseur
beleidsterreinen: woningbouwproductie, financieel-economische zaken en verkoop
(020) 346 03 62
raatafwcnl

Jeroen van der Veer

beleidsadviseur
beleidsterreinen: onderzoek en informatie, regionale woningmarkt
(020) 346 03 69
vdveerafwcnl

Yves Vermeulen

secretaris De Vernieuwde Stad
(020) 346 03 60
devernieuwdestadafwcnl

Egbert de Vries

directeur
(020) 346 03 60
dvriesafwcnl

Janita Zandijk

beleidsadviseur
beleidsterreinen: opdrachtgeverschap WoningNet, woonruimtebemiddeling
(020) 346 03 55
zandijkafwcnl

Deel deze pagina