Werken of afstuderen bij de AFWC

Vacature: projectmedewerker herziening woonruimteverdeling, 12-16 uur per week

Sinds begin 2018 ontwikkelen de corporaties en de gemeenten in de regio Noordvleugel Randstad gezamenlijk een nieuw voorstel voor de verdeling van sociale huurwoningen in deze regio. We hebben een projectteam van zes personen: twee projectleiders en adviseurs namens de gemeenten en corporaties, een projectsecretaris en een communicatie- en stakeholders-adviseur. Een leuk, enthousiast en hardwerkend team dat elke week bij elkaar komt om de voortgang en acties te bespreken.

Het project woonruimteverdeling is een interessant en uitdagend project met impact, waar politiek stevig druk op staat. Je hebt te maken met 15 gemeenten en 14 corporaties, die het allemaal eens moeten worden over het uiteindelijke voorstel. Verder heb je te maken met andere stakeholders, zoals huurderskoepels, woningzoekenden, zorginstellingen, etc. Het gaat over de verdeling van zo’n 11.000 vrijkomende sociale huurwoningen per jaar, waarvoor de volgordebepaling aangepast gaat worden. In de regio zijn zo’n 100.000 mensen per jaar actief op zoek.

Opdracht is om binnen de kaders die de bestuurders geven een voorstel te maken dat ertoe leidt dat woningzoekenden in een spoedsituatie meer kans hebben, en tegelijkertijd maken ‘gewone’ woningzoekenden nog steeds kans. Daarbij moeten starters meer kansen krijgen en zoeken we naar maatregelen die de doorstroming bevorderen. Dit allemaal op een transparante manier die makkelijk uitlegbaar is aan woningzoekenden en uitvoerbaar is door gemeenten en corporaties. De uitdaging is om tot een voorstel te komen dat gehoor geeft aan zoveel mogelijk wensen, maar geen grijs voorstel is dat aan elkaar hangt van compromissen.

Heb jij ervaring of affiniteit met het onderwerp woonruimteverdeling? Sta je stevig in je schoenen, ben je politiek-bestuurlijk sensitief en kun je ook nog eens goed bestuurlijke adviezen schrijven? Lees hieronder dan de taken en wat we verder van je vragen.

Taken

  • Schrijven van bestuurlijke adviezen
  • Organiseren draagvlak bij de werkgroep en adviseurs van de corporatie
  • Voorbereiden bestuurlijke overleggen
  • Organiseren regionale participatiebijeenkomsten
  • Voorbereiden en organiseren gesprekken met huurderskoepels
  • Rol projectleider overnemen bij afwezigheid/vakanties

 

Dienstverband We nodigen medewerkers van woningcorporaties nadrukkelijk uit hun interesse kenbaar te maken. Eventuele compensatie aan de corporatie is bespreekbaar. Het gaat om een opdracht van minimaal 12 en maximaal 16 uur per week, voor zeker een periode van een half jaar (tot eind 2019). Startdatum: zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk begin september. Werktijden en andere arbeidsvoorwaarden zijn in overleg.

Wil je meer informatie? 
Pieter Schipper (projectleider namens de corporaties):mailto:p.schipperymerenl | 0646742840
Anneke Verboom (beleidsadviseur AFWC): mailto:verboomafwcnl | 0614944142

Wil je reageren, stuur dan op korte termijn jouw motivatie liefst met cv of link naar actueel LinkedIn profiel en inzicht in je eigen beschikbaarheid de komende tijd naar verboomafwcnl. Bij voorkeur ronden we de procedure af voor de vakantie.


Deel deze pagina