Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

In 2006 richtte een brede groep woningcorporaties uit de Stadsregio Amsterdam en Almere het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) op. Het platform bespreekt thema's als woonruimteverdeling en het aanbod van betaalbare woningen en maakt hier gezamenlijke afspraken over. Soms wordt het overleg uitgebreid met woningcorporaties in de hele Metropoolregio Amsterdam.

Bij het platform PWNR zijn veertien corporaties aangesloten, met woningen verspreid over 15 gemeenten. Samen beheren deze corporaties ongeveer 200.000 woningen. Meer informatie in het Jaarbericht 2019.

In opdracht van het platform en in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam verschenen vóór 2017 ook al regelmatig onderzoeken naar de actuele stand van de regionale woningmarkt, zoals de jaarlijkse Rapportage Woonruimteverdeling of de Monitor Betaalbare Woningvoorraad. Deze uitgaven vindt u onder Onderzoeken.


Deel deze pagina