Jaarberichten PWNR

Elk jaar publiceren we een Jaarbericht met veel informatie over de woningvoorraad van de woningcorporaties, die zijn aangesloten bij het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, zoals: 

  • De sociale huurwoningen in de 15 gemeenten in deze regio; de aantallen per deelgebied, per corporatie, de huurprijzen, de huurders (inkomens) 
  • De nieuwbouw en renovatieprojecten van de corporaties 
  • Aan wie worden de vrij komende woningen verhuurd en tegen welke huurprijzen 
  • De meningen van huurders over hun buurten en woningen

Klik op de afbeeldingen om de Jaarberichten over 2019, 2018 en 2017 in te zien.

Jaarbericht 2018

Jaarbericht 2017

Deel deze pagina