Verkiezingsbijeenkomst maart 2019

Verkiezingsbijeenkomst met kandidaat-leden Provinciale Staten Noord Holland

Woonvraagstukken overschrijden de gemeentegrenzen. Met de Provinciale Staten-verkiezingen in aantocht vonden de samenwerkende woningcorporaties in de Noordvleugel van de Randstad het tijd voor een gesprek over de nieuwbouw van betaalbare woningen in de provincie Noord-Holland.

Dat er grote behoefte is aan betaalbare nieuwbouw in met name de Metropoolregio Amsterdam, staat buiten kijf. De woningcorporaties willen 5.000 sociale huurwoningen per jaar bij bouwen. Maar hoe maakt het provinciebestuur dit mogelijk? We organiseerden op 11 maart '19 in Pakhuis de Zwijger een avond met eerst een aantal tafelgesprekken en daarna een debat met acht kandidaat-leden voor de Provinciale Staten van Noord Holland onder leiding van Sandra Rottenberg. 

Wie deden mee? 

  • Bart Vink, D66
  • Gerjan van den Heuvel, Christen Unie
  • Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren
  • Klaas-Jeroen Terwal, VVD
  • Lars Voskuil, PvdA
  • Remine Alberts, SP
  • Rosan Kocken, Groen Links
  • Wilma van Andel, CDA 

Live terugkijken naar het politieke debat (2e deel avond) kan hier >

Alleen de high lights daarvan bekijken kan ook >


Voor wie te bouwen?

Bouwen, bouwen, bouwen lijkt het devies, maar voor wie? Voor welke inkomensgroep en welke huishoudens? De groep lagere inkomens is ongeveer 45%, en laat dat nu ook het gemiddelde zijn van de voorraad sociale woningen in de regio. Maar sommige gemeenten hebben meer dan 45% sociale huur, bijvoorbeeld Amsterdam, maar anderen veel minder. Vooral in de Gooi en Vechtstreek en in de gemeenten ten zuiden van Amsterdam zijn relatief minder sociale huurwoningen. Ook als je kijkt naar de nieuwbouwprogramma´s van deze gemeenten, zit daar niet meteen veel sociale nieuwbouw bij. Zou dit niet evenrediger verdeeld kunnen worden? De corporaties zijn daar vóór.  Ligt hier een taak voor de provincie, om hierop te gaan sturen, naast het sturen op het realiseren van meer woningen. En op welke manier stuurt de provincie dan? 

Dit thema werd besproken aan twee tafels: 

Verslag van dit thema aan tafel 1 >

Verslag van dit thema aan tafel 2 > 


Waar te bouwen?

Er is een sterke druk om te bouwen in binnenstedelijk gebied, zodat landschap, natuur en landbouw niet hoeven in te leveren op de woningbouw. Bovendien is daar vaak al goed OV of een wegontsluiting. Maar is dat voldoende en is het haalbaar? De Metropool Regio Amsterdam heeft in beeld gebracht dat er mogelijk wel 400.000 woningen gebouwd kunnen worden, maar een aanzienlijk deel daarvan bevindt zich buiten het huidige stedelijke gebied, zoals IJburg, Bloemendalerpolder, Haarlemmermeer West en delen van Almere. Is dat voldoende, of moeten we ook naar andere gebieden kijken, zoals delen van de Purmer, de Wormer en gebieden rond Amstelveen? En welk type woningen moeten we bouwen. Op de binnenstedelijke locaties zullen appartementen komen. Maar veel mensen willen een eengezinswoning, tuintje voor, tuintje achter. Die kunnen we niet overal bouwen, maar in sommige buitenstedelijke gebieden wel. De provincie is als geen ander verantwoordelijk voor deze beslissingen, dus we zijn met dit debat aan het juiste adres. Ook dit thema werd besproken aan twee tafels.

Verslag van dit thema aan tafel 1 >

Verslag van dit thema aan tafel 2 >


Milieuhinder en woningbouw

Kun je overal bouwen? Voor je het weet, stuit je in onze drukke provincie op milieuhinder die bouwen belemmert,vooral in het zuidelijk deel van de provincie. Daar is niet alleen de druk op de woningmarkt het grootst, er zijn ook veel gebieden met belemmeringen, zoals Havenstad en Schiphol.

De havenindustrie belemmert vooralsnog bouwen in Havenstad (Westzijde van Amsterdam) en verhindert mogelijk ook bouwen op het Hembrugterrein en de Achtersluispolder. Is het dan niet verstandig de bedrijven met de meeste milieuhinder versneld te verplaatsen naar het deel van de Haven dat verder van de nieuwe wijken afligt? Wat is daarvoor nodig en hoe kunnen we dit regelen? En natuurlijk Schiphol; waar ruime contouren omheen getekend zijn. Hoe strikt willen we daarmee omgaan? Als je helemaal geen geluidsoverlast wil, is een groot deel van de provincie op slot. Wellicht is op sommige locaties, of voor sommige doelgroepen zoals studenten, een uitzondering mogelijk. Wat kan de provincie hierin betekenen?

Verslag van dit thema > 

 

 Deel deze pagina