Zienswijze concept Omgevingsvisie 2050 Noord-Holland

In juli 2018 hebben de gezamenlijke corporaties in PWNR-verband hun zienswijze gegeven op de concept Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland. 

Zij dringen aan op scherpere keuzen en prioriteit vóór wonen in de hele Metropoolregio. Er is een grote urgentie om sneller méér woningen te bouwen. De corporaties willen en kunnen een groot aandeel nemen in de benodigde nieuwbouw. In de hele Metropoolregio moeten tot 2040 tenminste 250.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te voldoen. Dertig tot veertig procent daarvan kan gebouwd worden door de corporaties, zodat in de nabije toekomst ook mensen met lagere inkomens in de regio een woning kunnen blijven vinden.

We willen graag tempo maken met nieuwbouw gezien de sterk groeiende behoefte, maar dat vereist dat de provincie duidelijker keuzen maakt en ze buiten de bebouwde gebieden meer locaties voor woningbouw worden aanwijst. Tegelijkertijd pleiten we bij het Rijk dat knelpunten in het OV- en wegennet sneller worden aangepakt.  En doen we een beroep op de Provincie om gemeenten te helpen bij versnelling van planprocessen zodat nieuwbouwlocaties sneller beschikbaar komen. 

Klik op de afbeelding voor de hele tekst van onze reactie. 

Deel deze pagina