Zomeravond raadsleden Noordvleugel Randstad, juli 2018

Woensdagavond 4 juli 2018 organiseerden de samenwerkende woningcorporaties in de Noordvleugel van de Randstad een informatie- en kennismakingsavond voor de raadsleden van de vijftien gemeenten in deze regio. 

Ruim 50 raadsleden waren aanwezig en volgden diverse workshops. De introductie werd gegeven door Egbert de Vries namens het PWNR. Zijn presentatie bevat veel wetenswaardigheden over de historie, de huidige kerntaken en wettelijke kaders van de woningcorporaties en een korte blik op de actuele topics. 

Na de introductie was er keuze uit workshops: 

  • Over de woningbouwopgaven 
  • Over de verduurzaming van de woningen van de corporaties
  • Over de verdeling van de sociale huurwoningen

Alle workshops werden ingeleid met een presentatie. Die zijn onderstaand allemaal te downloaden. 


Introductie woningcorporaties

Tijdens de introductie werd informatie gegeven over de taken van de corporaties, de wettelijke kaders, de invloed van gemeenteraden op de prestaties van woningcorporaties en een aantal actuele thema's. 

Klik op de afbeelding om de presentatie in te zien. 

 

 


Woningbouwopgaven

Tijdens de workshop 'woningbouwopgaven' werd onder leiding van Cees Tip (bestuurder woningcorporatie Intermaris) uitvoerig gesproken over de woningbouwopgaven in de regio.

Wat zijn de ambities en prioriteiten van de gemeenten en van de woningcorporaties? Welke keuzen en stappen moeten gemaakt voordat corporaties kunnen gaan bouwen? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en corporaties? Welke dilemma's moeten we samen aangaan in de komende jaren en wanneer vinden de raadsleden dat corporaties het goed doen?! 

Klik op de afbeelding om de presentatie in te zien. 


Verduurzaming corporatiewoningen en energietransitie

De komende jaren ligt er een grote opgave om het energieverbruik van tienduizenden corporatiewoningen omlaag te brengen en de woningen aan te sluiten op nieuwe energiebronnen. 

Onder leiding van Leon Bobbe (bestuur van De Key) hebben de raadsleden informatie gekregen en vragen kunnen stellen: wat komt er allemaal kijken bij verduurzaming in de praktijk? Wat kunnen gemeenten doen en wat kunnen corporaties doen? Waar lopen de corporaties tegen aan en kunnen raadsleden daar een rol bij spelen? 

Klik op de afbeelding om de presentatie in te zien. 


Verdeling van de sociale huurwoningen

In opdracht van de gezamenlijke gemeenten in de stadsregio Amsterdam en de gezamenlijke woningcorporaties wordt nagedacht over andere manieren om de schaarse sociale huurwoningen te verdelen en te voorzien in de behoeften van de meest urgente woningzoekenden.

Onder leiding van Mieke van den Berg, bestuurder van woningcorporatie Eigen Haard, werd de kennis getest van raadsleden over aanbod en vraag naar woonruimte en werd hun mening gevraagd over diverse dilemma's bij de verdeling van sociale huur. Duidelijk werd hoe ingewikkeld dit is in de praktijk. 

In het najaar zullen de raadsleden uitgenodigd worden vanuit de gemeentelijke organisaties voor technische sessies over dit onderwerp. De gezamenlijke wethouders bepalen het proces.

Te zijner tijd zullen definitieve voorstellen voor wijziging van de huidige woonruimteverdeling moeten worden beoordeeld en vastgesteld door alle afzonderlijke gemeenteraden in de stadsregio en door alle besturen van de betrokken woningcorporaties. 

Download hier de presentatie > 


Nul20 inventariseerde alle nieuwe coalitieprogramma's

In het laatste nummer van het magazine Nul20 staat een inventarisatie van alle coalitieprogramma's van gemeenten in de MRA op de onderwerpen wonen en bouwen. 

Klik op deze link > 


Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam

In april 2018 verscheen het meest recente onderzoek naar Wonen in de Metropoolregio Amsterdam, in opdracht van de Metropoolregio en de samenwerkende woningcorporaties uitgevoerd door bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam. 

Hier vindt u de link naar het rapport > 

Hier staan de fact sheets per gemeente > 

Deel deze pagina