Menging in woonblokken

Menging in woonblokken

Onderzoek naar menging tussen huurders en kopers in woonblokken

Er komen steeds meer gemengde complexen met huurders en kopers. Wat vinden beide groepen eigenlijk van dat ' gemengd wonen' ? Student Raymond Frederiks deed in 2015 onderzoek via vijf case-studies in het kader van zijn bachelorstudie. De meningen blijken per complex flink uiteen te lopen, vooral in nieuwbouwcomplexen is sprake van wij-zij tegenstellingen.

Nul20 schreef er over en op 3 december 2015 organiseerde de AFWC een symposium over dit onderwerp. 

 

 

 

Downloads

Deel deze pagina