Onderzoeken

Onderzoek, rapportages en monitoring

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties doet jaarlijks mee aan onderzoeken naar de stand van de woningmarkt in Amsterdam en de regio. 

Overzicht onderzoeken:

  • Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2018
  • Wonen in Amsterdam (samen met de gemeente en dienst O+S) 2017
  • WOON Amsterdam 2017
  • Rapportage woonruimteverdeling (regio Amsterdam) 2015
  • Monitor betaalbare woningvoorraad (regio Amsterdam) 2015
  • Wonen in regio Amsterdam (samen met de Stadsregio) 2015

Op zoek naar onderzoeken van eerdere jaren? Bekijk het archief >

WOON Amsterdam

Woon Amsterdam

Onder de titel WOON Amsterdam publiceren de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties jaarlijks cijfers over de verkoop van woningen en recente ontwikkelingen in de koopwoningmarkt. 

Dit gebeurde meest recent in november 2017. Alle informatie staat op de website www.woonamsterdam.info 

Het persbericht over de verkoop van corporatiewoningen staat hier. 

 

 

Wonen in regio Amsterdam

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017

Nu de economische welvaart aanhoudt, willen veel mensen verhuizen en ook de groei van de bevolking zet door. De toegankelijkheid van de woningmarkt in de MRA staat daarmee fors onder druk.

Dit blijkt uit het eerste regiobrede onderzoek over Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Dit verscheen in april 2018. Ruim 50.000 inwoners van alle gemeenten in de MRA vulden hiervoor in 2017 een enquête in met vragen over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

In voorgaande jaren werd dit regionaal onderzoek gedaan in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam. Het laatste dateerde uit 2015. 

Downloads

Monitor betaalbare woningvoorraad stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare woningvoorraad Stadsregio Amsterdam 2015

De jaarlijkse Monitor betaalbare woningvoorraad volgt de regionale trends op de sociale huurmarkt, het middensegment en het segment betaalbare koop. De monitor wordt gemaakt in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) en komt jaarlijks terug.

Op 1 januari 2015 hebben de woningcorporaties ruim 282.000 woningen in bezit in de stadsregio Amsterdam (zelfstandige en onzelfstandige woningen).

De omvang van de betaalbare voorraad is het grootst in de stad Amsterdam en het kleinst in de deelregio zuid. Dit weerspiegelt ook de inkomensopbouw. 

Downloads

Wonen in Amsterdam

Wonen in Amsterdam 2017

Het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse woonbeleid. Onderzocht wordt o.a.: hoe waarderen inwoners hun woning en woonomgeving, hoe ontwikkelt de woningvoorraad zich naar prijsniveau, hoeveel hebben bewoners te besteden en wat zijn hun woon- en verhuiswensen?

In opdracht van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Amsterdamse stadsdelen voert de Dienst Onderzoek en Statistiek het onderzoek uit. Aan de enquête doen gemiddeld ruim 18.000 Amsterdammers mee. 

In de factsheet 'Leefbaarheid' leest u over de waardering van de inwoners van Amsterdam van hun woonomgeving. De tweede factsheet gaat over de actuele Woningmarkt in Amsterdam. Hieronder zijn zowel de factsheets over 2017 als over 2015 te downloaden. 

Downloads

Rapportage woonruimteverdeling

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Vanaf 2012 stabiliseert het aantal verhuringen van sociale huurwoningen van corporaties  in de Stadsregio Amsterdam en is een einde gekomen aan de jarenlange daling. De druk op de sociale huursector blijft echter groot, het aantal actief woningzoekenden neemt toe en de gemiddelde inschrijfduur die nodig is om een sociale huurwoning te bemachtigen blijft hoog. Daarnaast zijn meer woningen verhuurd aan voorrangskandidaten. 

Downloads

Deel deze pagina