Archief Onderzoeken

Monitor betaalbare woningvoorraad stadsregio Amsterdam

ARCHIEF: Monitor betaalbare woningvoorraad 2014

De Monitor betaalbare woningvoorraad volgt de regionale trends op de sociale huurmarkt, het middensegment en het segment betaalbare koop. De monitor is gemaakt in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) en komt jaarlijks terug.

Downloads

Wonen in regio Amsterdam

Wonen in regio Amsterdam 2013

Het aantal verhuizingen in de regio Amsterdam is sinds 2008 afgenomen. De instroom van huishoudens van buiten de regio is op peil gebleven, maar vooral de doorstroming binnen en tussen gemeenten in de regio is flink afgenomen. Er is meer interesse in huren. Dit en meer blijkt uit het onderzoek Wonen in de regio Amsterdam 2013.

De Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland, IJmond en de gemeente Almere hebben dit onderzoek laten uitvoeren in samenwerking met de corporaties en met cofinanciering van de provincie Noord-Holland. Het onderzoek gaat over verhuisdynamiek en verhuiswensen in de regio Amsterdam.

Downloads

Wonen in Amsterdam

ARCHIEF: Wonen in Amsterdam 2011 en 2013

Het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse woonbeleid: hoe ontwikkelt de voorraad zich naar prijsniveau, hoeveel hebben bewoners te besteden, hoe oordelen zij over hun woning en woonomgeving en wat zijn hun woon- en verhuiswensen?

In opdracht van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Amsterdamse stadsdelen voert de Dienst Onderzoek en Statistiek het onderzoek uit. Aan de enquĂȘte doen gemiddeld ruim 18.000 Amsterdammers mee.

Downloads

WOON Amsterdam

WOON Amsterdam 2015

WOON Amsterdam is een jaarlijkse uitgave van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De rapportage behandelt recente ontwikkelingen in de woningmarkt en plaatst deze in perspectief. Vaste onderwerpen: het woningaanbod naar type, de ontwikkeling van de waarde per buurtcombinatie, het eigenwoningbezit volgens de MVA, de mening van vooraanstaande makelaars en de opleveringen van nieuwbouwprojecten.

Meer informatie: www.woonamsterdam.info

Persbericht bij WOON Amsterdam 2015 

Deel deze pagina