Woonfraude

Fraude met sociale huurwoningen

In de eerste maanden van 2019 is er veel aandacht geweest voor fraude met sociale huurwoningen. 

Het begon met ons jaarlijks persbericht eind januari waarin we rapporteerden hoeveel fraude er is geconstateerd en opgelost in het voorafgaande kalenderjaar. 

Dit bericht leidde tot veel media-aandacht. Onder meer het Financieel Dagblad schreef een uitgebreide publicatie en EenVandaag ging mee met het woonfraudeteam van één van de bij AFWC aangesloten corporaties, Stadgenoot, en maakte een uitgebreide reportage. Begin maart bleek dat ook in Amsterdam (net als in de regio Haaglanden) fraude wordt gepleegd met documenten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. 

Bestrijding van woonfraude krijgt steeds grotere prioriteit. De Amsterdamse woningcorporaties willen fraude niet alleen bestrijden om ethische redenen, maar ook omdat dit een grote kans biedt voor doorstroming uit sociale huur en méér sociale huurwoningen voor wie er recht op heeft.

Alle commotie leidde tot vragen in de Tweede Kamer, een hoorzitting op 13 maart 2019 en een debat dat eind maart zal plaatsvinden. Ten behoeve van de hoorzitting in maart maakten we een position paper waarin wij uiteen zetten wat er naar onze mening nodig is om woonfraude met sociale huurwoningen effectiever te kunnen bestrijden. De kern daarvan:

  1. Creëer landelijke duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden wat betreft de AVG in relatie tot gegevensdeling in de strijd tegen illegale onderhuur.
  2. Werk niet langs elkaar heen met fraude onderzoeken zoals uitkerings- of toeslagfraude, maar werk samen.
  3. De aanpak van alle vormen van fraude met sociale voorzieningen, inclusief de sociale huurwoning, is er bij gebaat als er een ‘spin in het web’/datacentrum zou zijn dat informatie koppelt en relevante dossiers doorstuurt.
  4. Investeer samen in big-data projecten.
  5. Neem als Kamerleden duidelijk stelling en investeer in communicatie over de onwenselijkheid van ondermijning door illegale verhuur: het aantal meldingen bij gemeente en corporaties neemt namelijk af en komt vooral van professionals en niet van buurtbewoners.
  6. Maak van illegaal doorverhuren een overtreding in de zin van de huisvestingswet en een economisch delict in het kader van de wet op de economische delicten. 
  7. Geef corporaties een wettelijke status om gegevens op te vragen, die nodig zijn om woonfraude effectief te bestrijden.

Naar aanleiding van de vele vragen van de Tweede Kamerleden hebben we op 15 april een tweede keer toelichting gegeven en daarbij een aanvullend position paper overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer. Graag verhuren wij de woningen op rechtmatige wijze en voor een rechtmatige huurprijs. 

Deel deze pagina