Afspraken met gemeente en partners

De Amsterdamse corporaties maken op diverse terreinen samenwerkingsafspraken met verschillende partijen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste afspraken.

Kaderafspraken

Kaderafspraken Amsterdam

De Kaderafspraken bevatten de afspraken tussen gemeente, Huurdersvereniging Amsterdam en de woningcorporaties over invloed van huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. Meer informatie in het nieuwsbericht dat werd gemaakt bij de presentatie van deze Kaderafspraken in 2015.

Downloads

Samenwerkingsafspraken 2015-2019

Samenwerkingsafspraken 2015-2019

De Samenwerkingsafspraken 2015 - 2019 zijn vastgesteld in juni 2015 en nader uitgewerkt in juni 2016. Zie ook de nieuwsberichten in juni 2015 en juni 2016. Onderstaand zijn deze documenten te downloaden, en het aangepast Convenant Splitsen en Verkoop sociale huurwoningen voor de jaren tot en met 2020.

Ze vervangen de afspraken die in 2011 werden gemaakt in het document "Bouwen aan de Stad". 

Downloads

Deel deze pagina