Onderzoeken

Onderzoek, rapportages en monitoring

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties doet jaarlijks meerdere onderzoeken naar de stand van de woningmarkt in Amsterdam en de regio. Onder eigen titel, maar vaak ook in opdracht van het regionale samenwerkingsverband PWNR en in samenwerking met partners als de gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam of de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

Overzicht onderzoeken:

  • Rapportage woonruimteverdeling (regio Amsterdam)
  • Monitor betaalbare woningvoorraad (regio Amsterdam)
  • Wonen in regio Amsterdam (samen met de Stadsregio)
  • Wonen in Amsterdam (samen met de gemeente en dienst O+S)
  • WOON Amsterdam (samen met de MVA)

Op zoek naar onderzoeken van eerdere jaren? Bekijk het archief >

Rapportage woonruimteverdeling

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Vanaf 2012 stabiliseert het aantal verhuringen van sociale huurwoningen van corporaties  in de Stadsregio Amsterdam en is een einde gekomen aan de jarenlange daling. De druk op de sociale huursector blijft echter groot, het aantal actief woningzoekenden neemt toe en de gemiddelde inschrijfduur die nodig is om een sociale huurwoning te bemachtigen blijft hoog. Daarnaast zijn meer woningen verhuurd aan voorrangskandidaten. 

Downloads

Monitor betaalbare woningvoorraad stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare woningvoorraad Stadsregio Amsterdam 2015

De jaarlijkse Monitor betaalbare woningvoorraad volgt de regionale trends op de sociale huurmarkt, het middensegment en het segment betaalbare koop. De monitor wordt gemaakt in opdracht van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) en komt jaarlijks terug.

Op 1 januari 2015 hebben de woningcorporaties ruim 282.000 woningen in bezit in de stadsregio Amsterdam (zelfstandige en onzelfstandige woningen).

De omvang van de betaalbare voorraad is het grootst in de stad Amsterdam en het kleinst in de deelregio zuid. Dit weerspiegelt ook de inkomensopbouw. 

Downloads

Wonen in regio Amsterdam

Wonen in de regio Amsterdam 2015

De regio Amsterdam groeit en is populair; het aantal huishoudens neemt toe. De regio vergrijst, ondanks de toenemende instroom van jongeren. De druk op de woningmarkt blijft in alle segmenten groot. Dit blijkt uit het regionaal woononderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2015’.

Het onderzoek is een initiatief van Stadsregio Amsterdam waarin alle in de regio actieve woningcorporaties participeren. Ook Almere en Haarlem deden weer mee aan het regionale onderzoek.

Downloads

Wonen in Amsterdam

Wonen in Amsterdam 2015

Het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse woonbeleid. Onderzocht wordt o.a.: hoe waarderen inwoners hun woning en woonomgeving, hoe ontwikkelt de woningvoorraad zich naar prijsniveau, hoeveel hebben bewoners te besteden en wat zijn hun woon- en verhuiswensen?

In opdracht van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Amsterdamse stadsdelen voert de Dienst Onderzoek en Statistiek het onderzoek uit. Aan de enquête doen gemiddeld ruim 18.000 Amsterdammers mee. 

In februari 2016 verscheen het eerste deel van het onderzoek over 2015: de waardering van de inwoners van Amsterdam van hun woonomgeving. Dit leest u in de factsheet 'Leefbaarheid'.  Op 17 maart verscheen de factsheet over de actuele Woningmarkt in Amsterdam. Hieronder zijn beide factsheets te downloaden. 

Downloads

WOON Amsterdam

Woon Amsterdam 2016

WOON Amsterdam is een jaarlijkse uitgave van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De rapportage behandelt recente ontwikkelingen in de woningmarkt en plaatst deze in perspectief. Vaste onderwerpen: het woningaanbod naar type, de ontwikkeling van de waarde per buurtcombinatie, het eigenwoningbezit volgens de MVA, de mening van vooraanstaande makelaars en de opleveringen van nieuwbouwprojecten.

Meer informatie: www.woonamsterdam.info 

 

 

Downloads

Deel deze pagina