Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

In 2006 richtte een brede groep woningcorporaties uit de Stadsregio Amsterdam en Almere het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) op. Het platform bespreekt thema's als woonruimteverdeling en het aanbod van betaalbare woningen en maakt hier gezamenlijke afspraken over.

Bij het platform zijn veertien corporaties aangesloten. Samen beheren deze corporaties ongeveer 200.000 woningen.

In opdracht van het platform en in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam verschijnen regelmatig onderzoeken naar de actuele stand van de regionale woningmarkt, zoals de jaarlijkse Rapportage Woonruimteverdeling of de Monitor Betaalbare Woningvoorraad. Alle uitgaven over de regio Amsterdam vindt u onder Publicaties.

Deel deze pagina