Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

In 2006 richtte een brede groep woningcorporaties uit de Stadsregio Amsterdam en Almere het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR) op. Het platform bespreekt thema's als woonruimteverdeling en het aanbod van betaalbare woningen en maakt hier gezamenlijke afspraken over. Soms wordt het overleg uitgebreid met woningcorporaties in de hele Metropoolregio Amsterdam.

Bij het platform PWNR zijn veertien corporaties aangesloten, met woningen verspreid over 15 gemeenten. Samen beheren deze corporaties ongeveer 200.000 woningen.

In opdracht van het platform en in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam verschenen de afgelopen jaren regelmatig onderzoeken naar de actuele stand van de regionale woningmarkt, zoals de jaarlijkse Rapportage Woonruimteverdeling of de Monitor Betaalbare Woningvoorraad. Alle uitgaven over de regio Amsterdam tot en met 2016 vindt u onder Publicaties.

In 2017 verscheen voor het eerst het Jaarboek PWNR, zie hieronder.


Jaarboek PWNR 2017

In 2017 bracht het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad voor het eerst een jaarbericht uit met cijfers over de woningen van de corporaties in de regio Amsterdam.

Klik op de afbeelding voor de link naar het Jaarboek. 


Deel deze pagina