Samenwerking met gemeente en partners

Elke vier jaar een pakket met 'samenwerkingsafspraken'

Elke 4 jaar gaan de Amsterdamse woningcorporaties om de tafel met de gemeente en de vertegenwoordigers van hun huurders, om een pakket aan afspraken overeen te komen voor de daarop volgende vier jaar. 

Nieuw akkoord 2020 - 2023

Voor de periode 2020 tot en met 2023 is in december 2019 een nieuw pakket samenwerkingsafspraken getekend, met onder meer de volgende onderwerpen:

  • hoeveel nieuwe woningen gaan de corporaties bouwen,
  • hoeveel gaan zij verkopen en liberaliseren,
  • de betaalbaarheid van de huren,
  • de renovatie en verduurzaming van de woningen,
  • de toewijzing van woningen aan diverse doelgroepen,
  • het combineren van wonen en zorg, 
  • de inzet van de corporaties voor leefbaarheid in de buurten.

Link naar het complete pakket van samenwerkingsafspraken voor 2020-2023 > 

Link naar de aangepaste uitvoeringsovereenkomst Verkoop sociale huurwoningen t/m 2023 >


Voormalige samenwerkingsafspraken 2015 - 2020

In de periode 2015- 2020 golden de vorige afspraken:


Convenanten met partners

De Amsterdamse woningcorporaties werken heel intensief samen met de gemeente en allerlei partners in de stad. Daartoe sluiten ze gezamenlijk onder meer convenanten waarin de afspraken over en weer staan. Van tijd tot tijd worden die convenanten geĆ«valueerd en opnieuw bekrachtigd. Of er wordt samen een handboek gemaakt. Een overzicht:  

Deel deze pagina