Handboek woonruimteverdeling

Dit Handboek Woonruimteverdeling beschrijft de regels rond het aanbieden en verdelen van sociale huurwoningen van woningcorporaties in Amsterdam.

Het gaat om de formele regels die het rijk en de gemeente stellen, met daarbij de aanvullende beleids- en samenwerkingsafspraken.

De corporaties hebben samen met de de gemeente, huurdersverenigingen, huurders, woningzoekenden of andere ge├»nteresseerden een handboek gemaakt met een begrijpelijke uitleg van de regels en de juridische en beleidsmatige achtergrond van de woonruimteverdeling.

Het is een gezamenlijk product van een werkgroep van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de corporaties en de gemeente Amsterdam. Deze werkgroep zorgt voor het tijdig verwerken van wijzigingen in de regelgeving en/of aanvullende afspraken. Inzet is om wijzigingen in regels zo snel mogelijk door te voeren. De meest recente versie van het handboek zal steeds geplaatst worden op de websites van de gemeente Amsterdam en van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Wanneer u bij het raadplegen van het handboek fouten ontdekt of wanneer u informatie mist, kunt u dit melden bij het mailadres: woonruimteverdeling@amsterdam.nl Let op: de mails worden wel regelmatig gelezen, maar het is geen helpdesk voor praktische vragen rond de woonruimteverdeling.

Link naar het handboek>

Deel deze pagina