Hulp voor huurders in de knel (financieel)

Huurkorting voor huishoudens met langdurig laag inkomen en hoge huur

Al enkele jaren is het voor huurders van woningcorporaties, die minimaal drie jaar een laag inkomen hebben (max 120% minimum loon), weinig eigen vermogen en een hoge huur, mogelijk geweest om (tijdelijke) huurkorting aan te vragen. Deze regeling is uitgevoerd door de woningcorporaties in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

In de nieuwe set van Samenwerkingsafspraken 2020 - 2023 is hierover weer een afspraak gemaakt binnen het kader van het armoede en schuldenbeleid, zie pag. 15 van de Samenwerkingsafspraken 2020 - 2023.


Hulp voor huishoudens die de huur niet (kunnen) betalen

Er zijn regelmatig huurders die (tijdelijk) de huur niet betalen. De woningcorporaties nemen doorgaans snel contact op met deze huurders en gaan in gesprek om te kijken wat er aan de hand is en of de huurders een vorm van hulp nodig hebben. Het doel is dat de huurders niet verder in de knel komen, de huur langdurig niet kunnen betalen, waardoor ze mogelijk hun woning kunnen kwijtraken. Dat willen de corporaties graag voorkomen. Daarom werken de corporaties samen met de gemeente en hulpverleningsorganisaties via programma's als Vroegeropaf, Eropaf en Geregelde betaling.

Link naar het programma Vroegeropaf en Eropaf>

Dat deze inzet en samenwerking resultaat oplevert, laten de jaarlijkse cijfers zien.

Deel deze pagina