Hulp voor huurders in de knel (financieel)

Huurkorting voor huishoudens met langdurig laag inkomen en hoge huur

Al enkele jaren is het voor huurders van woningcorporaties, die minimaal drie jaar een laag inkomen hebben (max 120% minimum loon), weinig eigen vermogen en een hoge huur, mogelijk geweest om (tijdelijke) huurkorting aan te vragen. Deze regeling is een afspraak van de woningcorporaties in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Tot en met 2020 hebben zo'n 7.300 huurders hierdoor een lagere huur gekregen. De meest recente cijfers werden in het voorjaar 2020 gepubliceerd.

Dit is een onderdeel van de Samenwerkingsafspraken 2020 - 2023, zie pag. 15.


Hulp voor huishoudens die de huur niet (kunnen) betalen

Er zijn regelmatig huurders die (tijdelijk) de huur niet betalen. De woningcorporaties nemen doorgaans snel contact op met deze huurders en gaan in gesprek om te kijken wat er aan de hand is en of de huurders een vorm van hulp nodig hebben. Het doel is dat de huurders niet verder in de knel komen, de huur langdurig niet kunnen betalen, waardoor ze mogelijk hun woning kunnen kwijtraken. Dat willen de corporaties graag voorkomen. Daarom werken de corporaties samen met de gemeente en hulpverleningsorganisaties via programma's als Vroegeropaf, Eropaf en Geregelde betaling. Als gevolg van de coronacrisis gaan de woningcorporaties, gemeente en maatschappelijke instellingen nog sneller hulp bieden aan hun huurders.

Dat deze inzet en samenwerking resultaat oplevert, laten de jaarlijkse cijfers zien.

Deel deze pagina