Leefbare en veilige buurten

Ontwikkelbuurten: extra inzet op vernieuwing en verbetering woningen

Samen met de gemeente werken de woningcorporaties aan de verbetering van 32 buurten in Amsterdam Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Dit zijn buurten die nu laag worden gewaardeerd door bewoners en waar de komende jaren in overleg met de huurders en andere bewoners veel wordt verbeterd. De corporaties gaan veel woningen renoveren, maar ook slopen en nieuwe betere woningen terug bouwen. Over alle plannen in elke buurt wordt goed overlegd met de bewoners en per wooncomplex ook met de huurders. De Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering van sociale huurwoningen geven daarvoor de richtlijnen. Zie hierboven.

Meer lezen over de (algemene) aanpak van deze buurten door gemeente en corporaties, klik op deze link>

In het magazine Nul20 verscheen in de zomer 2019 een reportage over de inzet van de woningcorporaties in Amsterdam Nieuw-West/Slotermeer. Link naar de reportage>

Ook het Parool besteedde in februari 2020 aandacht aan de inzet van woningcorporaties in de Deysselbuurt in Slotermeer. Link naar de reportage > 


Buurtbemiddeling via Beter Buren

Om te voorkomen dat buurtbewoners (te) veel overlast van elkaar ervaren en er in overleg zelf niet uitkomen, schakelen de woningcorporaties vaak bemiddelaars in via Beter Buren. Deze bemiddelaars ondersteunen de buurtbewoners bij het oplossen van hun conflicten. De bemiddeling wordt bekostigd door de woningcorporaties en de gemeente.

Link naar het convenant tussen de woningcorporaties en Beter Buren>


Veiligheid: de treiteraanpak

Vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) co├Ârdineert de gemeente, samen met haar maatschappelijke partners zoals de woningcorporaties, verschillende projecten op het snijvlak van veiligheid en zorg. Om persoonsgerichte intimidatie in de buurten tegen te gaan, werken de woningcorporaties nauw met het actiecentrum samen en hebben hiervoor ook een convenant getekend met afspraken onder de noemer 'De treiteraanpak'.

Link naar het convenant >


Woonfraude en onderhuur

Elke corporatie heeft een team woonfraude; medewerkers die fraude met sociale huurwoningen opsporen. Bijvoorbeeld omdat woningen gebruikt worden voor wietplantages, prostitutie of illegale onderhuur waarbij de woning door de hoofdhuurder wordt doorverhuurd tegen woekerprijzen. Vaak wonen deze mensen illegaal in schrijnende situaties.

Sinds 2020 werken de woonfraudeteams van de corporaties nauw samen met collega's van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je in de reportage die AT5 maakte in maart 2020.

Link naar de reportage >

 

 


Deel deze pagina