Woningkwaliteit en duurzaamheid

Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering van woningen

De Amsterdamse woningcorporaties maken met de gemeente en de huurderskoepels kaderafspraken over de participatie en instemming van huurders bij vernieuwing en verbetering van hun woningen.

Klik op de link om de geldende kaderafspraken in te zien >


Verduurzaming woningen

De Amsterdamse woningcorporaties werken op een aantal manieren aan verduurzaming en verlaging van de CO2 uitstoot van hun woningen met 8% in de jaren tot en met 2023. Dit doen ze door:

  • grootscheeps verbeteren en isoleren van de woningen
  • nieuwe energiebronnen (aardgasvrij, zonnepanelen)

In de afgelopen jaren hebben de corporaties duizenden woningen gerenoveerd en geïsoleerd. Duizenden woningen beschikken nu over gunstiger energielabels. Figuur 23 in ons Jaarboek 2019 laat dit goed zien.

De Amsterdamse woningcorporaties tekenden eind 2016 de City Deal 'Naar een aardgasloze stad in 2050'. De opgave is enorm. De aanpak gebeurt gebieds-/wijkgericht samen met alle partijen die in een gebied woningen bezitten alsmede met de energieleveranciers en beheerders van gasleidingen. Zo bekijken de partijen per deel van de stad wat de beste aanpak is en welke alternatieven het meest geschikt zijn. De woningcorporaties doen volop mee in deze overleggen en zijn via vele wegen bezig hun woningen te verduurzamen. Bij renovatie worden woningen beter geïsoleerd en er zijn diverse projecten om zonnepanelen op daken te leggen. Randvoorwaarde is dat de ingrepen voor huurders niet leiden tot hogere kosten.

Link naar City Deal Amsterdam Aardgasvrij>

In samenwerking met de Amsterdam Economic Board organiseerde de AFWC een masterclass over het all-electric verwarmen van woningen. De masterclass werd gegeven door Ivo Opstelten, lector Nieuwe Energie in de stad, werkzaam bij Hogeschool Utrecht.  Onder deze link zijn alle presentaties en tools van de masterclass terug te vinden. 


Brandveilig wonen

In 2018 ondertekenden Brandweer Amsterdam-Amstelland en de zes grote woningcorporaties opnieuw een meerjarige (tot en met 2021) intentieovereenkomst Brandveilig Wonen. De vorige overeenkomst leidde tot het ophangen van maar liefst 100.000 rookmelders in corporatiewoningen. Ook zijn meer dan 600 corporatiemedewerkers door de brandweer getraind op het gebied van brandveiligheid.

Veel corporaties hebben een eigen brandveiligheidsteam en/of vragen de brandweer proactief mee te denken met een risicogerichte aanpak voor het bevorderen van brandveiligheid en incidenten met gevaarlijke stoffen. Doelen voor de komende jaren zijn, dat in 2021 in 95% van de corporatiewoningen een rookmelder hangt en vluchtroutes in wooncomplexen worden verbeterd. Ook biedt de brandweer medewerkers van de corporaties (opfris)trainingen over het plaatsen van rookmelders, het verkleinen van brandrisico’s en het adviseren van huurders.

Link naar de overeenkomst met afspraken over brandveiligheid in corporatiewoningen>

Deel deze pagina