Woningzoekenden en doelgroepen

Convenant jongeren- en studentenhuisvesting 2019-2022

In het voorjaar 2019 tekenden de Woonstichting De Key en studentenhuisvester DUWO een convenant met de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogere Hotelschool, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld Academie, studentenorganisatie ASVA en de Gemeente Amsterdam. Gezamenlijk doel: in vier jaar tijd 9.400 studentenwoningen er bij.

De Key en DUWO gaan deze realiseren via nieuwbouw en verbouwing van panden van de gemeente en de universiteit.

Link naar het convenant>


Programmaplan ouderenhuisvesting

Begin 2019 heeft het college van B&W ingestemd met het programmaplan ouderenhuisvesting. Uiteraard zijn de woningcorporaties hierbij betrokken.  Samen met de gemeente werken we aan een lijst van corporatiewoningen die geschikt (te maken) zijn voor ouderen en aan nieuwe woonconcepten voor ouderen/geclusterde woningen voor zelfstandige ouderen.

Link naar het programma ouderenhuisvesting>

Deel deze pagina