Huisvesting bijzondere doelgroepen 2016

De Amsterdamse corporaties huisvesten sinds jaar en dag ‘bijzondere doelgroepen’: vaak kwetsbare mensen die niet op eigen kracht kunnen voorzien in een woning en meestal met spoed een dak boven het hoofd nodig hebben. Wie in aanmerking komt voor urgentie, is deels wettelijk vastgelegd. Daarnaast staat het de gemeente vrij zelf een aantal groepen te benoemen voor wie een urgentie noodzakelijk is.


Door het landelijke beleid om steeds minder mensen in een instelling te laten wonen en juist vaker in een reguliere woning, neemt de vraag naar woningen voor kwetsbare huishoudens sterk toe. Ook kwam in 2015 de stroom vluchtelingen uit o.a. Syrië en Eritrea op gang met als gevolg een verhoogde huisvestingstaakstelling voor de gemeente Amsterdam. In 2016 is de taakstelling om 2.400 statushouders te huisvesten. Zo’n 60% van de statushouders die aan Amsterdam worden toegewezen is jonger dan 28 jaar. Het besluit is genomen om hen te laten woningdelen en ook studentenhuisvesting te benutten voor degenen die gaan studeren.

Onderstaande figuur geeft het aantal verhuurde woningen weer aan doelgroepen in 2012 – 2015

Deel deze pagina