Huurprijs corporatiewoningen 2015 en 2016

De corporaties hielden de kale huurprijs van de sociale huurwoning in Amsterdam op gemiddeld 479 euro in 2015. 

De gemiddelde huurprijsverhoging van de corporatiewoningen bedraagt per 1 juli 2016 2,1 procent en is voor de lage inkomens (tot 34.678 euro) niet hoger dan 1%. De huren van particuliere huurwoningen zijn in de afgelopen jaren sterker gestegen.

Door dalende inkomens van huurders, in combinatie met stijgende huurprijzen, geven huurders gemiddeld  een steeds groter deel van hun inkomen uit aan woonlasten. Dat geldt vooral in de particuliere huur. De netto huurquote nam in Amsterdam toe van 25 procent in 2011 naar 28 procent in 2015. Er bestaan grote verschillen tussen zittende huurders en nieuwe huurders. Nieuwe huurders betalen gemiddeld een derde van hun inkomen aan huur. (WIA 2015, factsheet woningmarkt)

In juni 2015 maakten de corporaties, gemeente en huurdersvereniging de afspraak, dat 75 procent van de zelfstandige sociale huurwoningen van corporaties wordt verhuurd onder de aftoppingsgrenzen van 586,68 en 628,76 euro en dat 65 procent van de vrije sector huurwoningen wordt aangeboden voor een prijs van maximaal 985,00 euro. 

Klik op de figuur om te vergroten. 

Deel deze pagina