Jongerencontracten

Sinds 1 juli 2016 mogen woningcorporaties met jongeren tussen 18 - 28 jaar tijdelijke huurcontracten sluiten voor de duur van vijf jaar. Dit biedt hen veel meer kans op een woning.  Jongeren hebben weinig inschrijfduur om in aanmerking te komen voor een huurwoning en veel jongeren blijven daardoor noodgedwongen langer thuis wonen.

De invoering van huurcontracten van vijf jaar zorgt voor meer doorstroming en geeft jonge mensen een betere kans op een kleine betaalbare huurwoning.

Toepassing in Amsterdam

In Amsterdam zal één derde deel van de vrijkomende kleine woningen nu met voorrang aan jongeren en starters tot 28 jaar worden aangeboden met een vijfjarig jongerencontract.

Dit geldt voor kleine woningen: binnen de Ring A10 maximaal 40m2 (exclusief stadsdeel Noord) en buiten de Ring A10 maximaal 50m2 (inclusief stadsdeel Noord). Zo blijven de grotere woningen gereserveerd voor gezinnen.

Jongeren kunnen nog steeds ook reageren op 'gewone' sociale huurwoningen met een ´gewoon´ contract, maar zullen dan meestal langer op een woning moeten wachten.

Doorstroming

De woningcorporaties verwachten dat het invoeren van deze jongerencontracten de doorstroming in de sociale huur bevordert. Veel mensen die eenmaal in een sociale huurwoning wonen, stromen na stijging van hun inkomen niet of pas laat door naar een vrije sector huur- of koopwoning. Terwijl veel huurders in de leeftijd na 28 jaar wel vaak een flinke sprong in inkomen maken en op een gegeven moment met hun inkomen niet meer ‘passen’ bij de sociale huurwoning waar ze in wonen. Met dit hogere inkomen is het voor hen dan mogelijk om een woning te vinden in de vrije sector huur of een koopwoning. 

Wil je in aanmerking komen voor een jongerencontract, schrijf dan wel in bij Woningnet Regio Amsterdam! 

Check hier het interview in het Parool op 1 juli 2016

En hier een filmpje dat het AT5 programma Bouw, Woon, Leef over dit onderwerp maakte

 

 

Deel deze pagina