Nieuwe wooncontracten (verhuur en verkoop) van corporaties in 2015

Corporaties verhuurden en verkochten in 2015 in Amsterdam:

 

  • 6.050 reguliere huurwoningen onder de huurtoeslaggrens (711 euro) via WoningNet. Dat is inclusief de directe bemiddeling geregistreerd bij WoningNet (6.027 in 2014 en 5.864 in 2013);
  • 586 reguliere sociale huurwoningen via instellingen en overige directe bemiddelingen (1.470 in 2014 en 881 in 2013).
  • 4.362 zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen (3.991 in 2014 en 4.113 in 2013);
  • 857 woningen via tijdelijke verhuur en 684 woningen met een gebruiksovereenkomst (respectievelijk 890 en 360 in 2014 en 924 en 608 in 2013);
  • 4.490 kortdurende verhuringen aan buitenlandse studenten (4.146 in 2014);
  • 2.149 vrije sector verhuringen (2.096 in 2014 en 2.206 in 2013); en
  • verkoop van 2.337 bestaande corporatiewoningen ( 2.682 in 2014 en 1.915 in 2013). De daling van de verkoop is zichtbaar vanaf halverwege 2015. 


Ouderen maken over het algemeen meer kans op een reguliere sociale huurwoning vanwege een langere inschrijfduur bij Woning Net. Jongeren maken vaker gebruik van de mogelijkheid om via loting een woning te bemachtigen. Driekwart van de mensen die via een loting een woning bemachtigt is jonger dan 35 jaar. De corporaties verwachten dat de wettelijke mogelijkheid om per 1 juli 2016 woningen met een tijdelijk contract van vijf jaar aan te bieden, de kansen voor jongeren op de Amsterdamse woningmarkt vergroot.  Met de gemeente en Huurdersvereniging Amsterdam is afgesproken dat vanaf die datum 33% van het aantal vrijkomende woningen (tot 50m2) wordt aangeboden met een jongerencontract.

Klik op de figuur om te vergroten. 

Deel deze pagina