Renovaties en nieuwbouw door corporaties

In 2015 renoveerden de corporaties gezamenlijk 1.029 woningen op hoog niveau (25.000 euro of meer per woning). Daarvan werden er 870 weer verhuurd voor een prijs onder 711 euro en die bleven dus in de sociale huursector.

Corporaties leverden in 2015 in Amsterdam  1.654 nieuwbouwwoningen op, waarvan 727 sociale huurwoningen en 440 studentenwoningen. De ambitie van de corporaties  is om de komende jaren weer méér nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, gezien de groter wordende doelgroep en behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen. 

Deel deze pagina