Woningbezit corporaties in Amsterdam 2016

Op 1 januari 2016 hebben de corporaties in Amsterdam 186.670 woningen in bezit. Dat zijn sociale huurwoningen,  huurwoningen in de vrije sector en 8.281 onzelfstandige eenheden (studentenkamers).

Mede door een definitiewijziging is de totale Amsterdamse woningvoorraad in 2015 gegroeid van zo’n 401.000 naar 417.000 woningen per 1 januari 2015. Volgens deze nieuwe definitie bedraagt de voorraad op 1 januari 2016 423.000 woningen en daalde het percentage zelfstandige corporatiewoningen naar 42 procent in 2016. In totaal hebben de corporaties 186.670 woningen in bezit, waarvan 178.389 zelfstandige woningen.

Dit is een lager aandeel in het totaal aantal woningen in Amsterdam dan in de afgelopen decennia. Het aandeel corporatiewoningen was in 1995 het grootst met 58 procent. Daarna werd een beleid ingezet gericht op  afname van de sociale huurvoorraad. Dit was een antwoord op de dalende behoefte aan sociale huur door inkomensstijgingen en een kleiner aantal mensen met lage inkomens in die periode. 

Wat opvalt, is dat in alle Amsterdamse stadsdelen het aandeel koopwoningen rond 30 procent ligt. De stadsdelen onderscheiden zich van elkaar door de omvang van de corporatie huursector versus de particuliere huursector. Zo kennen Centrum, Zuid en West een relatief grote particuliere huursector, terwijl in Noord en Zuidoost de corporatiesector groot is. In Centrum bleef het aandeel van de corporatiesector de laatste jaren redelijk op peil, terwijl dat bijvoorbeeld in Noord en Zuidoost sterk daalde. De stadsdelen met de grootste voorraad corporatiewoningen laten dus ook de grootste afname zien. Ook hierdoor neemt de differentiatie van de woningvoorraad toe in de stad.

Volgens het onderzoek Wonen in Amsterdam (WIA 2015) stijgt de groep lage inkomens (tot 34.911 euro) weer, terwijl de voorraad huurwoningen (corporaties en particulier) met een huurprijs tot 711 euro kleiner wordt. Deze voorraad met hieraan toegevoegd het goedkope deel van de koopsector (tot 152.000 euro) is met 61,3 procent nog wel groter dan de groep huishoudens met een inkomen tot 34.911 euro, die op deze woningen is aangewezen (51,4 procent). Maar het verschil tussen deze inkomensgroepen en woningmarktsegmenten neemt snel af en is in 2015 kleiner dan voorgaande jaren.

Klik op de figuur om te vergroten.

Deel deze pagina