Verkiezingsdebat AFWC 2018

Dinsdagavond 6 maart 2018 organiseerde de AFWC in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen een debat met Amsterdamse lijsttrekkers in Pakhuis de Zwijger over vijf thema's die heel actueel zijn in de praktijk van de Amsterdamse volkshuisvesting. Aanwezig waren: Laurens Ivens (SP), Marjolein Moorman (PvdA), Reinier van Dantzig (D66), Eric van der Burg (VVD), Mourad Taimounti (DENK), Sylvana Simons (BIJ1) en Rutger Groot Wassink (Groen Links). 

Tijdens een eerste ronde van drie kwartier werden kringgesprekken georganiseerd rond vijf vraagstukken. De lijsttrekkers waren verdeeld over deze kringen. Zij kregen informatie van betrokkenen (o.a. medewerkers corporaties en partnerorganisaties, huurdersvertegenwoordigers) en konden vragen stellen. Dit leidde tot input voor een of meerdere oplossingen bij elk vraagstuk. Daarmee 'gewapend' gingen de lijsttrekkers het plenair debat in met de andere lijsttrekkers onder leiding van Ruben Maes. Elk thema kwam in dit tweede deel aan bod. Elke lijsttrekker (soms een duo) presenteerde zijn of haar vraagstuk met voorstel voor oplossing(en) en probeerde bijval te krijgen van de collega-lijsttrekkers. Dat leverde een bijzonder levendig debat op en ook heel waardevolle oplossingen voor de diverse vraagstukken. Input voor een nieuw Amsterdams coalitie-akkoord! Conclusies Verkiezingsdebat 6 maart 2018

Het plenaire debat die avond tussen 21.00 - 22.15 uur leidde tot mooie conclusies! Check de online registratie via deze link. 

  1. 9:33 Laurens Ivens kreeg brede steun voor het voorstel: We gaan regelen dat we sociale huurwoningen gaan toewijzen aan degenen die deze het hardst nodig hebben conform een 'Amsterdams puntenstelsel' waarbij criteria democratisch worden bepaald. Inschrijfduur in WoningNet blijft niet meer het enige criterium. 
  2. 24:43 Mourad Taimounti en Eric van der Burg kregen ook brede steun voor hun voorstel:  De gemeente moet een gegarandeerd deel van de winst van grondverkoop voor nieuwbouw investeren in verbetering van kwaliteit van bestaande sociale huurwoningen, leefbaarheid van buurten en nieuwbouw van sociale huurwoningen. De huidige bewoners van bestaande buurten en woningen moeten baat hebben bij nieuwbouw. Als er een sociale huurwoning wordt gesloopt, komt er minimaal 1 (meestal meer dan 1) nieuwe betere sociale huurwoning voor terug. 
  3. 35:50 Ook Marjolein Moorman kreeg brede steun voor diverse voorstellen: Verbreding is nodig van de geregelde betaling van huur via de uitkering voor mensen die herhaaldelijk schuldenproblemen hebben (geldt nu alleen voor bijstandsgerechtigden). Ook wil zij mentoren inzetten die huurders kunnen helpen bij het stellen van hulpvragen ter preventie van grote (schuld)problemen. Dat vereist dat hulpverleners sneller schuldproblemen signaleren en vereist ook meer steun vanuit de gemeente voor organisaties zoals het Leefkringhuis in Noord. 
  4. 48:45 Ook de stelling van Reinier van Dantzig kreeg bijval van alle lijsttrekkers: Er moet extra geld komen voor meer maatschappelijke ondersteuning en meer ontmoetingsplekken in de wijken. Dit zorgt ervoor dat  het zelfstandig wonen van kwetsbare mensen in alle wijken goed kan worden ondersteund. Brede instemming!
  5. 59:50 Rutger Groot Wassink en Sylvana Simons stelden tenslotte: Amsterdamse sociale huurwoningen moeten verduurzaamd. De woonlasten voor bewoners mogen tegelijkertijd niet hoger worden. Hiermee stemden allen in. Ook stelden zij: De Verhuurdersheffing (rijksbelasting) moet afgeschaft zodat corporaties dit geld in de verduurzaming kunnen steken. Met dit laatste is Eric van der Burg het niet eens, hij is van mening dat de gemeente meer geld kan vrij maken voor de verduurzaming van de sociale huurwoningen. Geld dat verdiend wordt aan nieuwbouw van duurdere woningsegmenten. Afgesproken is, dat eerst samen met de corporaties de problemen rond verduurzaming in kaart worden gebracht waarna een stappenplan gemaakt kan worden.

Kort videoverslag (door Pakhuis de Zwijger)

Klik op de foto voor een korte impressie


Foto's van de avond (door Nico Boink)

Deel deze pagina