Geen objecten gevonden

Wijzigingen woonruimteverdeling Amsterdam en regio

Amsterdam wil met andere regiogemeenten  de verdeling van sociale huurwoningen veranderen. 

Samenwerkingsafspraken 2020 tot en met 2023

In december 2019 maakten de Amsterdamse woningcorporaties met de  Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels en de wethouder Wonen veel nieuwe afspraken voor 2020 t/m 2023.

Waar staan de corporatiewoningen in de Metropoolregio Amsterdam

De digitale atlas sociale woningbouw 2020