Geen objecten gevonden

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 - position paper en in gesprek over wonen

In aanloop naar de verkiezingen in maart 2022 hebben de Amsterdamse corporaties op  papier gezet wat zij kunnen doen voor het wonen in de stad. Ze gingen in gesprek met de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad en andere belangstellenden. Daarom organiseerden ze o.a. samen met Pakhuis de Zwijger een reeks bijeenkomsten. Die gingen o.a. over de betaalbaarheid van verduurzaming en de rol van corporaties bij het veerkrachtig(er) maken van buurten zoals de Banne in Noord en de Dapperbuurt. Ook organiseerden we op 7 maart een groot Amsterdams Woondebat. Terugkijken via deze pagina> 

Waar staan de corporatiewoningen in de Metropoolregio Amsterdam

Op een digitale kaart is te zien waar de 400.000  sociale huurwoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam staan.

Deze 'atlas' sociale woningbouw wordt elk jaar geactualiseerd. Je kunt inzoomen op je gemeente of buurt tot en met straatniveau. De kaart wordt gemaakt in samenwerking met de gemeente Amsterdam. 

Interview met Anne-Jo Visser, directeur AFWC

Half augustus 2021 begon Anne-Jo Visser als directeur bij de AFWC.   Met Pakhuis de Zwijger sprak zij in een podcast over de Nederlandse volkshuisvestingstraditie, haar passie voor stedelijke vernieuwing en de rol van de woningcorporaties bij het oplossen van de wooncrisis en het zorgen voor leefbare wijken waar mensen graag wonen. Ze is trots op op de brede traditie van volkshuisvesting in Amsterdam en in Nederland: "Onze grote corporatiesector is uniek, wij hebben daardoor geen wijken waar je niet durft te komen. "

Ook in de Nul20 van december verscheen een interview met Anne-Jo, lees het hier>

Wijzigingen regels woonruimteverdeling in Amsterdam en regio

Amsterdam wil met andere regiogemeenten  de verdeling van sociale huurwoningen veranderen. Begin 2023 worden nieuwe regels voor de woonruimteverdeling ingevoerd waarbij spoedzoekers meer kansen krijgen op een woning.

In de Corporatiegids maart 2022 vertelt onze directeur meer over de nieuwe regels, lees het hier >

Jaarbericht AFWC 2021: Alle actuele informatie en cijfers

In juni 2021 verscheen ons Jaarbericht 2021 met daarin allerlei informatie en cijfers over de prestaties van de Amsterdamse corporaties in het afgelopen jaar. 

De sociale woningvoorraad bleef in 2020 nagenoeg stabiel. Er zijn 1.372 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd en ongeveer evenveel woningen gesloopt, geliberaliseerd of verkocht. De corporaties namen meer woningen in aanbouw, in totaal 2.428.

Daarnaast groeide het aantal middenhuur-woningen met 452 en het aantal woningen met energielabel A, B of C nam toe naar 71%. Ook werden meer woningen verhuurd.

Samenwerkingsafspraken 2020 tot en met 2023

In december 2019 maakten de Amsterdamse woningcorporaties met de  Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels en de wethouder Wonen veel nieuwe afspraken voor 2020 t/m 2023. Die gaan over een hele reeks van onderwerpen, zoals meer nieuwbouw, verduurzaming van bestaande woningen, voorrang voor bepaalde groepen bewoners en vele andere thema's . Elke periode van vier jaar worden deze afspraken opnieuw bijgesteld en vastgelegd.