Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Aanpak 14.000 woningen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord komende 10 jaar

Aanpak 14.000 woningen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord komende 10 jaar

Leestijd: 2 min

Voor 2031 gaan de Amsterdamse corporaties ruim 14.000 woningen van de 49.000 corporatiewoningen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord grondig aanpakken. Het gaat om renovatie en verduurzaming van woningen en om sloop met daarvoor in de plaats nieuwbouw. De corporaties voorzien hierdoor een piek in 2023 en 2024 in de herhuisvesting van huurders die in een woning wonen die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. Dat inventarisseerde de woningcorporaties recent op verzoek van de gemeente.

Ruim 40% van deze 14.000 woningen staan in Nieuw-West. In de stadsdelen Noord en Zuidoost worden ieder rond de 4.200 woningen aangepakt in de komende 10 jaar. Veel van de woningen zijn aan de beurt voor groot onderhoud, zijn niet meer van deze tijd of hebben een laag energielabel (E, F of G). Bij de afweging voor renovatie of sloop en nieuwbouw wordt onder andere gekeken of en welke verbeteringen mogelijk zijn en hoeveel investering nodig is.

In gesprek met bewoners

Zodra er meer bekend is over de ingreep per complex gaan de corporaties in gesprek met de bewoners over de uitwerking van de plannen. Per aanpak moet minimaal 70% van de bewoners het eens zijn om de plannen door te laten gaan. Wanneer bewoners niet in hun woning kunnen blijven komen ze in aanmerking voor een wisselwoning of stadsvernieuwingsurgentie.

Gezamenlijke aanpak

De verbetering maakt deel uit van de gezamenlijke aanpak van de corporaties en de gemeente voor de ontwikkelbuurten in Nieuw-west, Zuidoost en Noord. Naast het verbeteren van de kwaliteit van de woningen en buurtvoorzieningen, willen de partijen ook de leefbaarheid verbeteren. Bewoners worden nauw bij de planontwikkeling betrokken.