Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Aanpassing regels inkomen – huurprijs woning

Publicatiedatum: 15-12-2015

Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang op de goedkopere sociale huurwoningen. Doel is dat mensen betaalbaar kunnen wonen.


Sinds kort komen huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog in aanmerking voor woningen met een netto huur tot en met  € 586,68 (bij een huishouden dat één of twee personen omvat), of tot en met  € 628,76 (bij een huishouden dat drie of meer personen omvat). Daarmee krijgen de mensen met een laag inkomen voorrang op de meest betaalbare woningen.

Passend toewijzen heet de wetswijziging die hieraan ten grondslag ligt. Doel is dat woningzoekenden alleen woningen aangeboden krijgen die bij hun inkomen passen. Dit moet voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen en dat de overheid veel geld moet uitgeven aan huurtoeslag. Inkomens van kinderen tellen niet mee bij de bepaling van het inkomen per huishouden.


WoningNet stadsregio Amsterdam 

Het zoeken naar een woning in de stadsregio Amsterdam kan via inschrijving in WoningNet. De nieuwe toewijzingsregels zijn inmiddels ingevoerd. Alle ingeschreven huishoudens krijgen na inloggen alléén de woningen te zien die passen bij de samenstelling van het opgegeven huishouden en inkomen en aan de specifieke woonwensen voldoen. De nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Voor zittende huurders verandert  er niets. 
De site van Woning Net  geeft gedetailleerde informatie over de relatie tussen inkomen en netto huren. 


In juni verscheen hierover dit interview met AFWC-adviseur Jeroen Rous in het magazine van Aedes, de landelijke organisatie van Woningcorporaties. 
Ook alle corporaties die lid zijn van de AFWC geven informatie op hun eigen sites.

Deel deze pagina