Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woondebat: Alle partijen benadrukken belang van samenwerken bij het oplossen van de wooncrisis

Publicatiedatum: 09-03-2022

Maandag 7 maart vond het Grote Woondebat plaats in Pakhuis de Zwijger. Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en de landelijke verkiezingen, was de insteek van het debat anders dan de meeste debatten. In een voorbereidende sessie bedachten de lijsttrekkers oplossingen voor drie grote vraagstukken op gebied van wonen. Alle partijen benadrukten dat een goede samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties essentieel is voor het vlot trekken van de wooncrisis.

Zoveel en snel mogelijk isoleren
Jakob Wedemeijer van de SP en de huidige wethouder Wonen, Johnas van Lammeren van de PvdD en Sheher Kahn van Denk stelden aan de hand van de probleemstelling: “Amsterdamse woningen moeten verduurzamen. Hoe zorgen we dat dit zo snel mogelijk gebeurt en dat de kosten niet worden afgewenteld op de bewoners van sociale huurwoningen?”, dat  zoveel en zo snel mogelijk isoleren het belangrijkste is op dit moment voor het verduurzamen van de stad.

Snel en veel bouwen maar voor wie?
VVD, Claire Martens, Zeeger Ernsting van Groenlinks, en Nilab Ahmadi van BIJ1 hadden met elkaar de (grootste) uitdaging om de Wooncrisis op te lossen. Aan de hand van de stelling “Hoe zorgen de Amsterdamse partijen voor meer betaalbare woningen?”, waren zij het allen eens over de noodzaak van meer betaalbare woningen voor alle doelgroepen. Men is het niet eens voor welke groepen het meeste moet worden gebouwd. Voor de middeninkomens of juist de lagere inkomens.​ Alle partijen zijn wel blij met het opkoopverbod dat recent door Gemeente Amsterdam is ingesteld.

Meer betrekken bewoners
Reinier van Dantzig van D66, Marjolein Moorman van de PvdA en Juliet Broersen van Volt benadrukten aan de hand van de stelling “Hoe zorgen wij voor een prettige woonomgeving voor oude en nieuwe bewoners?",  dat een integrale aanpak met meer betrokkenheid van bewoners uit de wijk met aandacht voor de openbare ruimte essentieel is. Ook zijn ze het er over eens dat de stadsvernieuwing moet door gaan. Maar dan wel met de focus op zittende bewoners. Zij moeten echt het gevoel hebben dat de stadsvernieuwing voor hen een stap vooruit is. Dan is ook sloop zeker geen taboe. Ze zetten liever in op de Masterplannen met hun alomvattende aanpak dan op ontwikkelbuurten. 

 

 

Wil je het debat terugkijken? Dat kan via Salto 2 Het grote woondebat.

 

 

Deel deze pagina