Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Amsterdamse corporaties blij met afschaffing verhuurderheffing

Amsterdamse corporaties blij met afschaffing verhuurderheffing

Leestijd: 2 min

Woensdag werd bekend dat het nieuwe kabinet de hele verhuurderheffing gaat afschaffen en dat is goed nieuws. “Wij zijn enorm blij dat het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord expliciet prioriteit geeft aan een woning voor iedereen. Afschaffing van de verhuurderheffing geeft ons de mogelijkheid aan de slag te gaan met de grote opgaves op gebied van nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid, onderhoud en renovatie. Dat is goed nieuws voor onze huurders en voor woningzoekenden” zegt Anne-Jo Visser, directeur AFWC.

Gigantische opgave 

Alleen al in Amsterdam zijn tot 2050 meer dan 150.000 nieuwe woningen nodig. Daarnaast staat de stad voor een grote verduurzamingsopgave en is er nog veel te doen op gebied van onderhoud, renovatie en leefbaarheid. Het afschaffen van de verhuurderheffing geeft pas in 2023 financiële ruimte. Hier tegenover stelt het Rijk extra prestatieafspraken. De Amsterdamse corporaties willen samen met de gemeente en de huurdersorganisatie Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH)  goede afspraken gaan maken om deze meevaller ten goede te laten komen aan de Amsterdamse huurders en woningzoekenden.

Regie op de wooncrisis

In het coalitieakkoord werd ook afgesproken dat er een minister van volkshuisvesting komt. Ook dat vinden de Amsterdamse corporaties een goede ontwikkeling; “Focus en regie is van groot belang om de wooncrisis de komende jaren aan te pakken. De minister van Volkshuisvesting en Infrastructuur kan gelijk aan de slag met de Actieagenda Wonen die de corporaties landelijk hebben opgesteld.”