Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Amsterdamse corporaties: “Vol blijven inzetten op duurzamer sociale huurwoningen”

Publicatiedatum: 23-03-2016

De Amsterdamse woningcorporaties blijven hun woningen verder verduurzamen. Hiermee maken zij een andere keuze dan de Amsterdamse Rekenkamer die onderzocht dat investeringen in duurzaamheid niet altijd leiden tot minder energieverbruik. Corporaties willen in elk geval blijven investeren in alles wat de sociale huurwoningen veiliger, gezonder, comfortabeler en mogelijk energiezuiniger maakt. Om tot een stevig pakket van duurzaamheidsmaatregelen te komen stellen de corporaties de komende tijd een gezamenlijke ‘agenda’ op.

Niet elke onderhoudsbeurt leidt direct tot minder energieverbruik maar andere aspecten tellen even hard mee voor huurders. Zo leidt het vervangen van open verbrandingsinstallaties als geisers en gaskachels tot veel meer veiligheid en comfort.

De Rekenkamer constateert dat huurders van corporatiewoningen niet automatisch minder energie gaan verbruiken na bijvoorbeeld plaatsing van HR ketels. Wij zijn het met  de Rekenkamer eens dat het nodig is om de mensen bewuster te maken hoe men het eigen energieverbruik omlaag kan brengen. We willen samen met de gemeente, de wijksteunpunten wonen en de Huurdersvereniging Amsterdam afspraken maken over hoe wij de bewoners daarbij kunnen ondersteunen.

Een minder hoge energierekening in de toekomst helpt bewoners naar verwachting ook over de drempel als zij worden gevraagd in te stemmen met renovatie van hun woningen.  

‘Strategische agenda’

Wij willen de klimaatconferentie in Parijs graag een vervolg geven in Amsterdam. In 2050 willen de Amsterdamse corporaties de warmte en elektriciteit in hun woningen zoveel mogelijk klimaatneutraal aan hun huurders kunnen aanbieden. Ze stellen daarom de komende maanden een ‘strategische agenda’ op. In 2050 moet voldoende groene stroom beschikbaar kunnen zijn bijvoorbeeld door het (laten) plaatsen van zonnepanelen en andere duurzame energie-opwekkers. Het moet dan mogelijk zijn om je huis te verwarmen met biogas, stadswarmte of zonneboilers, al naar gelang je eigen voorkeur en keuze.

 

Het onderzoek van de Rekenkamer Amsterdam naar energiebesparende maatregelen is hier te vinden.

Download onze volledige reactie hier. 

 

Deel deze pagina