Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Amsterdamse woningcorporaties kunnen en willen meer sociale huurwoningen bouwen

Publicatiedatum: 22-06-2016

De Amsterdamse woningcorporaties kunnen en willen graag meer nieuwe sociale huurwoningen bouwen. De doelgroep, mensen met lage inkomens, groeit weer. Door bouw van nieuwe sociale huurwoningen en het bieden van doorstroommogelijkheden voor huurders met middeninkomens, willen zij zorgen voor voldoende woningen voor de doelgroep. De corporaties blijven ook investeren in de leefbaarheid in buurten en stimuleren daarbij vooral de inzet van bewoners zelf.

Dit zijn de belangrijkste conclusies die de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties trekt bij de publicatie van de gezamenlijke jaarcijfers van alle hoofdstedelijke woningcorporaties.

  • Op 1 januari 2016 hadden de corporaties in Amsterdam 186.670 woningen in bezit. Dat zijn zowel zelfstandige woningen (178.389) als studentenkamers. Het totale bezit van de corporaties was een jaar geleden, op 1 januari 2015, nog 189.573 woningen.
  • Tweeënveertig procent (178.389)  van het aantal zelfstandige woningen in Amsterdam (423.000) is nu een zelfstandige corporatiewoning
  • De gemiddelde kale huurprijs van de sociale huurwoningen van de Amsterdamse corporaties is 479 euro.
  • De groep van mensen met een laag inkomen (max 34.911 euro) groeit in Amsterdam: van 49 procent in 2013 naar 51 procent in 2015. Dit komt vooral door instroom van veel jonge mensen  naar de stad, daaronder een grote groep vluchtelingen met verblijfsvergunning. Ook groeit de groep ouderen met lagere inkomens na pensionering.

Investeren in nieuwbouw nodig

De corporaties vinden het belangrijk dat ook de mensen met lage inkomens een betaalbare woning kunnen vinden in de stad. Deze doelgroep groeit weer. Daarom willen  de Amsterdamse corporaties weer meer nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

De corporaties kunnen dat ook weer. Hun financiële positie is gezonder dan enkele jaren geleden, onder meer doordat zij sneden in de kosten en de bedrijfsprocessen efficiënter maakten. Ook willen ze samenwerken met marktpartijen om te zorgen voor woningen voor mensen met een middeninkomen, zodat zij kunnen doorstromen uit sociale huur.

Manifest

De corporaties gaan dan ook samen met de gemeenten in de stadsregio op zoek naar  locaties  voor nieuwbouw van sociale huur. Zij brengen hiertoe vandaag  een gezamenlijk manifest uit, dat ook wordt ondertekend door de Huurdersverenigingen in Amsterdam en Utrecht.  Voor de projecten die zij vanaf 2018 willen gaan bouwen, moet binnenkort al duidelijk zijn wat de nieuwe bouwlocaties zijn. 

  • In 2015 leverden de corporaties 1.654 nieuwbouwwoningen op in Amsterdam, waarvan 727 sociale huurwoningen en 440 studentenwoningen. 
  • Zij renoveerden 1.029 woningen op hoog niveau (á 25.000 euro of meer per woning). Daarvan werden er 870 weer verhuurd voor een prijs onder 711 euro  in de sociale huursector. De vele kleinere renovaties ( minder dan 25.000 euro) zijn hierin niet meegenomen.

Investeren in leefbaarheid van buurten

Ondanks het feit dat de mogelijkheden voor corporaties  onder de nieuwe Woningwet (juli 2015) beperkt zijn, blijven ze zich ook inzetten voor leefbaarheid in de Amsterdamse buurten.  Leefbaarheid betekent een schone, hele en veilige woonomgeving waar bewoners geen overlast van elkaar ondervinden. Uit promotieonderzoek van wetenschapper Gerard van Bortel  (TU Delft) bleek recent dat vooral corporaties een verbindende rol spelen in buurten. Ze kennen hun bewoners en onderhouden veel contact met de gemeente, zorg en welzijnspartners. Het doel is om mensen te stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen woonomgeving. De corporatie zorgt bijvoorbeeld voor een buurthuiskamer, de bewoners vullen zelf in welke activiteiten daar plaats vinden.

De corporaties hebben ook oog voor huurders die minder zelfredzaam zijn en willen voorkomen dat zij in problemen komen. Bij huurschuld wordt snel gekeken wat er aan de hand is en hoe de huurder kan worden geholpen door bijvoorbeeld een maatschappelijk hulpverlener. Het aantal huisuitzettingen vanwege huurschuld is daardoor in 2015 gedaald naar 329. De corporaties willen liefst dat huisuitzetting vanwege huurschuld helemaal niet meer nodig zal zijn!  Ook overlast willen ze zoveel mogelijk voorkomen. Als een huurder overlast veroorzaakt voor de buren, schakelen ze snel door naar bijvoorbeeld Beter Buren of een Meldpunt Zorg en Woonoverlast van de gemeente. 

 

Link naar het volledige Jaarbericht 2016

Deel deze pagina