Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Amsterdamse woningcorporaties: nieuwe regels maken woningdelen onmogelijk

Publicatiedatum: 20-11-2019

In een inspraakreactie waarschuwt de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties voor de gevolgen van de nieuwe gemeentelijke regels voor woningdelen.

De Amsterdamse woningcorporaties vinden woningdelen een belangrijk instrument voor allerlei woningzoekenden, met name jonge volwassenen, die dringend een plek nodig hebben op de Amsterdamse woningmarkt. Door gezamenlijk een huis te delen kunnen velen in Amsterdam betaalbaar wonen. Een lage inschrijfduur of een inkomen net boven de huurprijsgrenzen ontneemt hen andere opties.

De nieuwe regels die de gemeente wil invoeren leiden ertoe dat duizenden woningen niet meer voor woningdelers beschikbaar zijn.

Zo hebben de corporaties van meet af aan bezwaar gemaakt tegen de nieuwe gemeentelijke geluidseisen in woningdeel woningen, om drie redenen:

  • Er zijn geen aanwijzingen voor overlast. Tot op heden krijgen wij geen klachten van de gemeente over geluidsoverlast voor woningdelen in corporatiewoningen. Het aantal klachten bij corporaties zelf overstijgt het gemiddelde van corporatiewoningen NIET.
  • Het is een dure ingreep in corporatiewoningen die bovendien soms onomkeerbaar is, terwijl wij de woningen juist op meerdere manieren willen kunnen inzetten.
  • Het is stigmatiserend jegens een groep die zich op de woningmarkt juist goed gedraagt.

We zijn blij dat de gemeente deze eisen nu intrekt voor de situatie met 3 huishoudens, maar zijn verbaasd dat dit dan nog wel steeds vereist is voor woongroepen met vier huishoudens.

We zijn ook blij dat de gemeente terugkeert op het voorstel dat een huishouden slechts uit 1 persoon mag bestaan, omdat dit in strijd is met het Europees verdrag van de rechten van de mens.

Wij hebben om meerdere redenen geen behoefte aan het systeem van onzelfstandige woningen dat de gemeente nu oplegt. We hebben geprobeerd voor de corporatiesector met de gemeente tot ander stelsel van afspraken rond woningdelen te komen maar dat is ondanks de inzet van velen, ook aan de kant van de gemeente, uiteindelijk niet goedgekeurd door het gemeentebestuur. Het is niet anders.

De woningcorporaties zien zich daarom vanaf nu genoodzaakt hun woningdeelwoningen te bevriezen en voegen geen nieuwe meer toe. Hoe jammer dat ook is voor (veelal jonge) woningzoekenden in deze stad die geen kant meer op kunnen. We nodigen de gemeenteraad graag uit om daarover zelf aan deze woningzoekenden tekst en uitleg te geven.

We blijven nu geconfronteerd met drie categorieën woningdeelsituaties waar we geen kant mee uit kunnen, ze zijn onder de huidige en de toekomstige regels mogelijk niet te legaliseren en ze bestaan wel. Dat gaat om studentenhuizen, de klassieke woongroepen die soms al tientallen jaren bestaan, en woningen die in handen zijn van zorgaanbieders voor onzelfstandige bewoningen.

De corporaties hebben hiervan ongeveer 200 woningen met tussen de 1200 en 1500 bewoners. Niet van alle woningen is helder of ze echt niet voldoen aan de regels, maar van sommige beslist wel. Gelukkig doet de gemeente ons nu een handreiking voor de studentenhuizen, maar helaas niet voor de klassieke woongroepen en de zorgwoningen. We willen voorkomen dat we deze mensen op straat moeten zetten of ze ten koste van andere woningzoekenden bij voorrang een nieuwe woning moeten aanbieden. We willen ook hardhandige handhavingszaken, waar wij nu mee te maken hebben, voorkomen. We hebben de gemeente voorgesteld een gedoogbesluit te nemen over alle oude gevallen waarin niet meer duidelijk is of ze ooit als onzelfstandige woning zijn bestempeld, maar het wel overduidelijk zijn. Of dit ook kan worden geregeld is tot op de dag van vandaag niet helder.  We hebben het hier wel over een groot aantal huurders die in onzekerheid leven tot het moment waarop de gemeente genegen is ze duidelijkheid te geven. Dat moeten we met zijn allen toch niet willen!

Deel deze pagina