Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Amsterdamse woningcorporaties voeren tempo nieuwbouw op

Amsterdamse woningcorporaties voeren tempo nieuwbouw op

Leestijd: 4 min

Het bezit van de Amsterdamse woningcorporaties is voor het eerst sinds lange tijd met honderden woningen gegroeid. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2022 van de AFWC. Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is trots. “Onze corporaties hebben na jaren een belangrijk keerpunt bereikt.” In 2021 leverden de Amsterdamse corporaties in totaal 2.184 nieuwe woningen op: 1.930 sociale huurwoningen, 70 middeldure huurwoningen en 184 koopwoningen. Daarmee is het aantal nieuwe sociale huurwoningen veel hoger dan in 2020 (1.372).

De in augustus 2021 aangetreden directeur is zich bewust van de kwetsbare positie van veel corporatiehuurders. “Wij zijn er allereerst voor de mensen met een laag inkomen. Die groep heeft het niet altijd makkelijk, zeker vandaag niet. Zij ondervinden de gevolgen van de snel stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Meer dan ooit is het belangrijk dat we ons inspannen voor betaalbare huren en verbetering van de woningkwaliteit.”

Komende jaren bouwen de corporaties flink door

De meeste nieuwe woningen (bijna 800) staan in Noord. Daarna volgt Nieuw-West met 700 nieuwe sociale huurwoningen. De komende jaren blijven de corporaties doorbouwen. In 2021 zijn ze gestart met de bouw van 2.450 nieuwe woningen, waarvan 1.449 sociale huurwoningen. De meeste van deze woningen staan in de stadsdelen Oost en Nieuw-West.

Ook verhuurden de Amsterdamse woningcorporaties in 2021 meer woningen dan in voorgaande jaren. De afgelopen jaren waren dit jaarlijks rond de 7.500 sociale huurwoningen, maar in 2021 steeg dit aantal tot boven de 8.000. Hierbij zijn de studentenwoningen niet meegerekend, waarvan er in 2021 meer dan 4.100 zijn verhuurd.

Woningzoekenden die in 2021 via WoningNet een sociale huurwoning in Amsterdam vonden, hadden een gemiddelde inschrijftijd van dertien jaar. Sommige, vooral oudere woningzoekenden hadden op grond van hun woonduur nog recht op extra inschrijftijd. Zonder die extra inschrijftijd was de gemiddelde inschrijftijd bij succes in 2021 ruim tien jaar.

Hoe meer corporatiewoningen, hoe beter voor de stad

Steeds minder woningzoekenden kunnen nog een betaalbare particuliere huur- of koopwoning vinden. Dit vraagt van corporaties een onverminderde inzet op uitbreiding van de woningvoorraad, aldus Visser. “De nood is ontzettend hoog. Reguliere woningzoekenden hebben te maken met te lange wachttijden. Bovendien verlangt de samenleving een omvangrijke bijdrage van ons voor de opvang van bijzondere groepen. Vorig jaar werden 2.117 woningen verhuurd aan kwetsbare groepen.

Hoe meer woningen corporaties kunnen aanbieden, niet alleen in de sociale sector, maar ook in het betaalbare middensegment, hoe beter het voor de stad is. Wat dat betreft hebben onze leden in 2021 een keerpunt bereikt. De Amsterdamse corporatievoorraad nam vorig jaar toe met 619 sociale huurwoningen en 680 middeldure huurwoningen. Dit is het saldo van nieuwbouw (1.930) minus verkoop (868), sloop (156) en liberalisatie (287).”

In totaal hadden de woningcorporaties in Amsterdam op 1 januari 2022 bijna 186.500 woningen in bezit, waarvan ruim 166.000 zelfstandige sociale huurwoningen.

Ondanks de gezamenlijke inspanningen van corporaties en gemeente is het nog niet gelukt het beoogde aantal van gemiddeld 2.500 nieuwe sociale huurwoningen per jaar te bereiken. De corporaties willen het tempo graag verhogen, maar zijn daarvoor ook afhankelijk van de snelheid waarmee definitieve vergunningen worden verleend, van het aantal beschikbare locaties om te bouwen en van de mogelijkheden en prijzen van bouwbedrijven

Woningcorporaties verkopen jaarlijks een klein deel van hun bezit, dit hebben ze afgesproken met de gemeente en huurderskoepels. Alle partijen vinden terughoudendheid hierin belangrijk om gemengde wijken met huur- en koopwoningen te houden. De corporaties gebruiken de opbrengsten van verkoop om te kunnen investeren in de bouw van nieuwe woningen en de verbetering van de kwaliteit van de bestaande voorraad. De Amsterdamse corporaties verkochten in 2021 868 sociale huurwoningen.

Steeds meer corporatiewoningen aardgasvrij

Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. In de Samenwerkingsafspraken met de gemeente en vertegenwoordigers van de huurders hebben de corporaties toegezegd om in de periode 2020-2023 in totaal 2.000 woningen van het gas af te halen. Halverwege deze periode hebben de corporaties nu bijna de helft van deze doelstelling gerealiseerd. Samen met de gemeente en Vattenfall worden tot 2040 tienduizenden woningen aardgasvrij gemaakt.

Het aantal huurders dat in energiearmoede leeft, neemt naar verwachting fors toe als gevolg van de aanhoudende stijging van energieprijzen. De corporaties zetten in op voorlichting op het gebied van energiezuinig leven en hulp aan huurders die in financiële problemen dreigen te komen. Voor de lange termijn richten ze zich op het versneld isoleren van woningen met energielabel E, F of G.

Download hier het Jaarbericht 2022: Link>

Download hier het complete tabellenboek: Link>