Nieuwsbericht

Welkom Nieuws Amsterdamse woningcorporaties werken mee aan drie banenmotoren voor duurzaam herstel van de stad

Amsterdamse woningcorporaties werken mee aan drie banenmotoren voor duurzaam herstel van de stad

Leestijd: 2 min

De gemeente Amsterdam maakt vandaag haar Duurzaam Herstelplan bekend. 

Amsterdam investeert 78 miljoen Euro in een pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan de werkgelegenheid en aan de verduurzaming van de stad.  Woningcorporaties leveren een belangrijke bijdrage aan drie van de zes 'banenmotoren'.

Het gaat om investeringen in onder meer het renoveren en isoleren van panden, het versneld aardgasvrij maken van woningen en in zonnepanelen op daken van corporatiewoningen. De zes ‘duurzame banenmotoren’ leiden tot en met 2025 naar verwachting tot circa 3.800 fte aan extra werkgelegenheid.

Renovatiemotor 

Zo’n 10.000 Amsterdamse corporatiewoningen kunnen sneller worden geïsoleerd en verduurzaamd. Dit leidt tot meer comfort voor bewoners, gezonder binnenklimaten in de woningen en een lagere energierekening. Dit is ook belangrijk als woningen in de toekomst van het aardgas worden gehaald en gekoppeld aan alternatieve warmtebronnen.

Warmtemotor

De gemeente wil minimaal 10.000 Amsterdamse corporatiewoningen in 5 jaar gebiedsgericht aardgasvrij maken en deze woningen aansluiten op het bestaande warmtenet in Amsterdam. Dit past in de landelijke afspraken die in april 2020 zijn gemaakt tussen de rijksoverheid, de landelijke vereniging van woningcorporaties, Aedes, en de energiebedrijven.

Het is een start en opmaat om in 2035 maar liefst 110.000 Amsterdamse woningen van het aardgas af te kunnen sluiten. De Amsterdamse woningcorporaties hebben berekend dat dit 20.000 Euro per woning kost. Dit geld hebben de woningcorporaties echter niet beschikbaar. Met de gemeentelijke impuls van 50 miljoen Euro komt de realiseerbaarheid sneller dichterbij. Er kan nu een plan worden gemaakt wanneer welke buurten en woningen aan het bestaande warmtenet aangesloten kunnen worden. Uiteraard moeten huurders daar in meerderheid mee instemmen.

Zonmotor

Tenslotte maakt een investeringsfonds met vier miljoen Euro van de gemeente voor zonnepanelen op corporatiedaken, het beter mogelijk voor de Amsterdamse woningcorporaties om het plaatsen van zonnepanelen rendabel te financieren. Ook kunnen onze huurders zo sneller baat hebben van de opbrengsten van energie van de zon.

De banenmotoren zijn voor de stad Amsterdam een duurzame economische impuls, waar veel banen mee gemoeid zijn. Het is een win-win situatie voor de duurzaamheid en de economie; voor de leefbaarheid en de economische draagkracht van de inwoners.  Met deze ingrepen kunnen bewoners verzekerd zijn van betaalbare energie voor de lange termijn.

Link naar het duurzaam herstelplan van de gemeente Amsterdam >